Ungdomsbedrift

Profilering

Profilering handler om å skape et inntrykk av bedriften. Gjennom ulike aktiviteter ønsker bedriften å vekke oppmerksomhet og gjøre seg synlig.

I arbeidet med ungdomsbedriftens profil har dere mulighet til å være kreative. Hvilket inntrykk ønsker dere at kundene deres skal ha av ungdomsbedriften og produktet. Skal dere f.eks. ha en eksklusiv profil, kvalitetsprofil, trendy profil, miljøprofil, folkelig profil eller en lavprisprofil?

De vanligste profileringsaktivitetene til en ungdomsbedrift er: 

Logo

Logoen er kjennemerket til virksomheten og enhver bedrift bør ha en logo. Hensikten med å bruke logo er at kunder og publikum skal kjenne igjen produkter og forbinde dette med bedriften. En logo er også med på å bygge identitet og positive opplevelser.

Ungdomsbedriften bør bruke logoen sin konsekvent på alle profileringsartikler. Les mer om logo i dokumentet "Kjennetegn ved en god logo" som dere finner i høyremenyen.

Sosiale medier

Mange ungdomsbedrifter velger å profilere seg i sosiale medier. De vanligste er Facebook, YouTube, Instagram og blogger. Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger til rette for å nå fram til mange til en rimelig penge. 

Nettside

Mange ungdomsbedrifter velger å lage sin egen nettside. En nettside er nyttig, både for å vise frem produktene og for salg.

En god nettside skal:

  • Profilere bedriften og dens produkter
  • Gi informasjon om bedriften og produktene
  • Bidra til salg
  • Være brukervennlig (enkelt å søke og å navigere)
  • Være teknisk stabil

Å bygge en nettside er gøy. Dere kan bygge opp nettsiden helt på egen hånd dersom dere har kompetansen til det, få hjelp av andre elever på skolen eller bruke et program som hjelper dere.

Visma tilbyr alle ungdomsbedrifter gratis lisens til Visma Webshop og Visma eAccounting. Visma Webshop hjelper dere med å sette opp nettside og nettbutikk på en enkel måte.

Ungdomsbedriften kan bestille programvarepakken fra Visma gratis HER.

Ungdomsbedriften må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysund og ha et bankkonto og IBAN-nummer (fås i banken) for å bestille programvarepakken.

I kundekluben Visma Mamut Community finner dere mer informasjon om Webshop og eAccounting. under "Diskusjon" kan dere stille spørsmål og få svar fra Visma.

Reklamefilm

Å lage en reklamefilm er morsomt og lærerikt. Reklamefilmen skal være en interessevekker som skaper følelser for produktet eller bedriften. Den bør også ha en dramaturgi slik at filmen forteller en historie. Dere har kort tid til å fortelle historien, mellom 20 sekunder og ett minutt er vanlig. Jobb med ideer, lag et storyboard (en tegneserie på ark som viser filmens innhold) og shoot! Etterpå må filmen redigeres. Filmen kan legges ut på bedriftens nettside, Facebook, YouTube eller andre sosiale medier. Søk gjerne på YouTube for å se på tidligere ungdomsbedrifters reklamefilmer.

Sjekk for eksempel disse reklamefilmene: 

Brosjyre

Dere vil kanskje markedsføre dere i lokalmiljøet, på skolen, på kjøpesentre, på messer og på andre salgsarenaer med en brosjyre.

  • En god brosjyre skal bidra til økt salg.
  • Brosjyren skal være en interessevekker.
  • Den skal gi god informasjon om produktet og bedriften.

Trykking av brosjyren kan foregå på skolen eller hos et profesjonelt trykkeri. Ønsker dere å være miljøvennlige, så bør brosjyren lages på resirkulert papir.

Visittkort

Et visittkort er en enkel og billig måte å profilere seg på. Det gir et profesjonelt inntrykk og er viktig for nettverksbyggingen. Få med logo, navn, stilling og kontaktinformasjon. Ønsker dere å være miljøvennlige, så bør visittkortet lages på resirkulert papir.

Messe/utstilling

På en messe får dere vist frem hele bedriften. Her får dere vist fram produktet for mange folk på en gang. Tenk helhet i profileringen. Utstillingen må stemme overens med det som bedriften driver med. Har dere f.eks. en bedrift som selger fiskeprodukter, kan det være en god idé å skape et maritimt miljø på utstillingen. Selger dere datautstyr, kan utstillingen f.eks. bære preg av å være ”high tech”.