Ungdomsbedrift

 • Etablering
  Ungdomsbedrift er ...
 • Etablering
  Rammer og økonomiske rammebetingelser
 • Etablering
  Minimumsoppgaver
 • Etablering
  Idéutvikling og kreativitet
 • Etablering
  Forretningsidé
 • Etablering
  Visjon og mål
 • Etablering
  Ansvarsfordeling
 • Etablering
  Firmanavn og domene
 • Etablering
  Stiftelse og registrering
 • Etablering
  Startkapital
 • Etablering
  Spilleregler i arbeidslivet