Ungdomsbedrift

Forretningsidé

Forretningsideen skal kort og konkret gi svar på hvorfor kundene skal velge deres bedrift eller produkt foran andre. Få fram hva det er som gjør deres bedrift eller produkt unikt.

Forretningsideen er en beskrivelse av:

  • Hva dere skal selge.
  • Hvilket behov hos kunden dere skal dekke.
  • Hvem dere skal selge til.

I høyremenyen finner dere et skjema som kan være til hjelp for å formulere forretningsideen deres. Dere finner også eksempler på hva tidligere ungdomsbedrifter har hatt av forretningsideer.

En bærekraftig forretningsidé

Det å tilby bærekraftige varer og tjenester er lønnsomt for miljøet og økonomisk lønnsomt for bedrifter. Flere og flere kunder ønsker miljøvennlige og bærekraftige produkter. Det er rett og slett attraktivt å være bærekraftig!

Det høres kanskje vanskelig ut å utvikle en bærekraftig forretningsidé. Dere kan starte med å tenke gjennom hva slags materialer produktet og emballasjen skal bestå av (materialer fra fornybare ressurser eller fra ikke-fornybare ressurser?), hvor produktet skal produseres (kort eller lang transport?) og om produktet kan gjenvinnes. Finn inspirasjon HER.

Bør dere beskytte ideen?

Det finnes ulike måter å beskytte en idé på:

  • Patentbeskyttelse: beskytter en teknisk løsning/en spesiell fremgangsmåte.
  • Varemerkeregistrering: beskytter et navn eller et kjennetegn for produktet.
  • Designregistrering: beskytter en unik uforming eller et unikt design.

Slik beskyttelse vil gi bedriften en dokumentert enerett som gjør at dere kan hindre andre i å produsere, importere eller selge det dere har beskyttet.

Det er betydelige kostnader forbundet med å patentbeskytte et produkt og det er også en tidkrevende prosess. De fleste ungdomsbedrifter velger derfor ikke å gå løs på dette. Dersom dere har planer om å ta idéen deres videre i et AS eller lignende etter at UB-året er avsluttet, så kan det være lurt å undersøke patentbeskyttelse og varemerkeregistrering nærmere. Vi anbefaler dere da å ta kontakt med Patentstyret. I tillegg til slike registrerbare rettigheter er det også andre måter å ivareta bedriftens verdier på. Åndsverksloven og Markedsføringsloven regulerer henholdsvis opphavsrettigheter og forretningsmessige sider knyttet til markedsføring og salg av varer og tjenester.