Ungdomsbedrift

Idéutvikling og kreativitet

Å utvikle ideer er gøy! Nå skal dere få prøve ut deres kreative ferdigheter. En viktig forutsetning for å få et spennende år er at dere har en vare eller en tjeneste som dere synes det er morsomt å jobbe med. Og ikke minst er det ekstra motiverende å jobbe med en idé som er deres egen.

Hva skal ungdomsbedriften tilby kundene? En forretningsidé trenger ikke å være en revolusjonerende oppfinnelse, men den må være tilstrekkelig bra for at noen skal ønske å kjøpe varen eller tjenesten deres.

Bruk god tid på den kreative fasen og få ideen til å feste seg. Læreren deres bør hjelpe dere gjennom den kreative prosessen.

Dere kan selvsagt prøve dere på egen hånd med f.eks. brainstorming eller benytte Walt Disneys kreativitetsprosess (tilgjengelig i høyremenyen). Hensikten er å komme opp med så mange ideer som mulig. Det krever at dere er åpne og tolerante. Når dere har skrevet ned alle mulige ideer, må dere vurdere ideene og finne ut hvilken idé gruppa vil gå videre med.

Ideene kan vurderes ut fra tre enkle kriterier: 1. Løser ideen et problem eller dekker den et behov? 2. Har kundene lyst til å kjøpe ideen (varen/tjenesten)? 3. Kan ideen bli til en bedrift? og 4. Kan ideen gjennomføres?