Ungdomsbedrift

Minimumsoppgaver

Alt materiell som tilhører Ungdomsbedrift er samlet på denne nettsiden som vi kaller UB-løypa. UB-løypa er en ressursbank der dere kan hente inspirasjon og tips i arbeidet. Det er mange temaer i UB-løypa. Det er ikke meningen at dere skal gjøre alt. Læreren deres er ansvarlig for å velge ut hvilke temaer han/hun ønsker at dere skal jobbe med - ut fra hvilken læreplan(er) han/hun har knyttet Ungdomsbedrift opp mot. Det er noen minimumsoppgaver dere likevel MÅ gjennomføre når dere driver en ungdomsbedrift.

Alle ungdomsbedrifter må gjøre følgende oppgaver i løpet av skoleåret:

  • Registrere bedriften* (senest 31. desember)
  • Registrere mentor  
  • Utforme forretningsplan/-modell**
  • Presentere ideen for eksterne***
  • Føre regnskap   
  • Skrive årsrapport & levere revisorbekreftet regnskap

*Registrere bedriften: Under Stiftelse og registrering finner dere mer informasjon om hva dere må gjøre for å registrere ungdomsbedriften.

 **Utforme forretningsplan/-modell: Dere skal beskrive forretningsideen, målgruppen og kunne si noe om hvordan UB-en skal tjene penger på ideen. Lærer bestemmer i hvilken «form» dere skal levere dette. Det kan f.eks. være en skriftlig forretningsplan, en muntlig presentasjon, et kort videoopptak, eller at dere fyller ut en canvas.

***Presentere ideen for eksterne: "Eksterne" kan være kunder og/eller lokalt arbeids- og næringsliv. Presentasjon kan være i form av et salgstilfelle (dere står på stand og selger) eller en presentasjon for et "publikum".