Ungdomsbedrift

Fra drøm til virkelighet!

Har dere noen gang drømt om å få være med å starte egen bedrift? Nå har dere sjansen! Dere tar nå fatt på arbeidet med å etablere, drive og avvikle deres egen ungdomsbedrift. I løpet av ett skoleår skal dere drive en virkelig bedrift med virkelige produkter, kunder, leverandører og penger.

Ta en titt på filmene i bilderekka ovenfor for å se hva Ungdomsbedrift handler om!

Lære ved å gjøre

Ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av skoleåret skal dere bruke kunnskap fra mange fag på en praktisk måte. Dere tilegner dere mye av kunnskapen på egenhånd. Med på laget har dere lærer og mentor fra lokalt næringsliv. De fungerer som veiledere for dere.

I ungdomsbedriften vil dere se sammenhengen mellom skolefagene og hvordan arbeidslivet fungerer. Gjennom UB får dere mulighet til å tilegne dere kunnskap på en annerledes måte og gjøre egne erfaringer. Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den dere erfarer selv.

Verdiskaping

Verdiskaping for en ungdomsbedrift handler om å skape verdier, verdier for dere selv og for andre.

Verdiskaping kan være å skape noe som er av verdi, dvs. meningsfylt og nyttig for andre mennesker. Verdiskaping handler også om at bedriften må gå med overskudd. For å gå med overskudd, må inntektene være større enn kostnadene.  

UB-løypa

UB-løypa (som dere besøker nå) er en ressursside der dere finner inspirasjon og tips til arbeidet med Ungdomsbedrift. Det er mange temaer som er berørt i UB-løypa, og det er ikke sikkert at alle temaer er like relevante for dere. Læreren deres er ansvarlig for å velge ut hva som er aktuelt for dere. 

Kontakt oss i Ungt Entreprenørskap hvis det er noe dere lurer på. Kontaktinformasjon finner dere på www.ue.no 

Vi i Ungt Entreprenørskap ønsker dere lykke til på veien!