Ungdomsbedrift

Forretningsmodell og forretningsplan

I en forretningsmodell eller forretningsplan beskriver dere blant annet forretningsideen, målgruppen og hvordan dere kan tjene penger på ideen. Dere kan jobbe med en forretningsmodell og/eller lage en skriftlig forretningsplan. Alternativt kan dere lage en muntlig presentasjon/en kort video.

Forretningsmodell

En forretningsmodell gir overblikk over markedet dere skal operere i, og gjør det lettere å se helheten. En forretningsmodell består av flere områder/deler og dere må fylle inn stikkord i de enkelte delene. Se mal i høyremenyen.

En god forklaring på hvordan dere kan jobbe med å lage en forretningsmodell finner dere oppsummert i videoen i galleriet over. 

For flere forklaringer på hvordan dere kan jobbe med de enkelte delene i forretningsplanen, så se denne NETTSIDEN som er utviklet av studenter. Der finner dere korte videoer som enkelt forklarer hva de ulike delene i en forretningsmodell er.

Forretningsplan

En skriftlig forretningsplan gir en detaljert beskrivelse av hvordan dere skal gjennomføre ideen deres.

Dere kan benytte mal for forretningsplan i høyremenyen som utgangspunkt for ungdomsbedriftens forretningsplan. I høyremenyen finner dere også eksempler på ulike forretningsplaner som er skrevet av tidligere ungdomsbedrifter. En annen mulighet er å søke opp ulike eksempler på nett og bruke disse som inspirasjon.

Visma eAccounting tilbyr en enkel og digital forretningsplan gratis til alle ungdomsbedrifter.

LES MER OM VISMA eACCOUNTING FORRETNINGSPLAN HER 

(kryss av for "Student/UE" når dere ber om tilgang)

 

Muntlig presentasjon

Dersom dere velger en muntlig presentasjon f.eks. i form at et videointervju, så kan det være greit å ha med informasjon om:

  • Hvem dere er og hvilken skole dere går på
  • Hvilket mål/hvilke mål dere har satt for ungdomsbedriften deres
  • Hva som er forretningsideen deres
  • Hvem målgruppen deres er
  • Hvordan dere skal tjene penger på forretningsideen