Ungdomsbedrift

Forretningsmodell og forretningsplan

I en forretningsmodell eller forretningsplan beskriver dere blant annet forretningsideen, målgruppen og hvordan dere kan tjene penger på ideen. Dere kan jobbe med en forretningsmodell og/eller lage en skriftlig forretningsplan. Alternativt kan dere lage en muntlig presentasjon/en kort video.

Forretningsmodell

En forretningsmodell gir overblikk over markedet dere skal operere i, og gjør det lettere å se helheten. En forretningsmodell består av flere områder/deler og dere må fylle inn stikkord i de enkelte delene. Se mal i høyremenyen.

En god forklaring på hvordan dere kan jobbe med å lage en forretningsmodell finner dere oppsummert i videoen i galleriet over. 

For flere forklaringer på hvordan dere kan jobbe med de enkelte delene i forretningsplanen, så se denne NETTSIDEN som er utviklet av studenter. Der finner dere korte videoer som enkelt forklarer hva de ulike delene i en forretningsmodell er.

Forretningsplan

En skriftlig forretningsplan gir en detaljert beskrivelse av hvordan dere skal gjennomføre ideen deres.

Dere kan benytte mal for forretningsplan i høyremenyen som utgangspunkt for ungdomsbedriftens forretningsplan. I høyremenyen finner dere også eksempler på ulike forretningsplaner som er skrevet av tidligere ungdomsbedrifter. Vi presiserer at eksemplene er til inspirasjon og at plagiat/kopiering av tidligere ungdomsbedrifters arbeid selvsagt ikke er tillatt. 

Muntlig presentasjon

Dersom dere velger en muntlig presentasjon f.eks. i form at et videointervju, så kan det være greit å ha med informasjon om:

  • Hvem dere er og hvilken skole dere går på
  • Hvilket mål/hvilke mål dere har satt for ungdomsbedriften deres
  • Hva som er forretningsideen deres
  • Hvem målgruppen deres er
  • Hvordan dere skal tjene penger på forretningsideen