Ungdomsbedrift

Forretningsplan og forretningsmodell

Dere skal nå lage en forretningsplan eller forretningsmodell som bl.a. skal beskrive forretningsideen, målgruppen og hvordan dere kan tjene penger på ideen. Dere kan lage en skriftlig forretningsplan, en muntlig presentasjon/en kort video, eller fylle ut en forretningsmodell/canvas. Sjekk om læreren deres har føringer på dette.

Forretningsplan

En god forretningsplan er et verktøy for ungdomsbedriften og gir dere en retning å arbeide etter. Den er også nyttig når dere skal presentere ideen deres overfor potensielle samarbeidspartnere og i konkurranser i regi av Ungt Entreprenørskap.

Dere kan benytte mal for forretningsplan i høyremenyen som utgangspunkt for ungdomsbedriftens forretningsplan. I høyremenyen finner dere også eksempler på ulike forretningsplaner som er skrevet av tidligere ungdomsbedrifter. En annen mulighet er å søke opp ulike eksempler på nett og bruke disse som inspirasjon.

Visma eAccounting tilbyr en enkel og digital forretningsplan gratis til alle ungdomsbedrifter.

LES MER OM VISMA eACCOUNTING FORRETNINGSPLAN HER 

(kryss av for "Student/UE" når dere ber om tilgang)

 

Muntlig presentasjon

Dersom dere velger en muntlig presentasjon f.eks. i form at et videointervju, så kan det være greit å ha med informasjon om:

 • Hvem dere er og hvilken skole dere går på
 • Hvilket mål/hvilke mål dere har satt for ungdomsbedriften deres
 • Hva som er forretningsideen deres
 • Hvem målgruppen deres er
 • Hvordan dere skal tjene penger på forretningsideen 

Forretningsmodell

En forretningsmodell ("canvas") er et verktøy eller et rammeverk som består av flere byggeklosser. Forretningsmodellen viser hvordan forretningsidéen kan realiseres.

Forretningsmodellen/canvasen skal svare på:

 • Hva dere skal levere
 • Hvem som er kunden deres
 • Hvem som er deres venner og konkurrenter
 • Hvordan dere skal selge
 • Hvordan dere skal ta betalt
 • Hvordan dere skal levere

Forretningsmodellen/canvasen skal være "et levende dokument", i betydningen av at dere hele tiden kan gjøre endringer og justeringer.