Ungdomsbedrift

Forretningsplan og forretningsmodell

Dere skal nå lage en forretningsplan eller forretningsmodell som bl.a. skal beskrive forretningsideen, målgruppen og si noe om hvordan UB-en skal tjene penger på ideen. Lærer bestemmer i hvilken «form» dere skal levere dette. Det kan være en skriftlig forretningsplan, en muntlig presentasjon/en kort video, eller at dere fyller ut en forretningsmodell/canvas.

Skriftlig forretningsplan

En god forretningsplan er et verktøy for dere selv og gir dere en retning å arbeide etter. Den er også nyttig når dere skal presentere ideen deres overfor mentorer og samarbeidspartnere, samt i konkurranser i regi av Ungt Entreprenørskap.

Skal dere skrive en kort eller lang forretningsplan? Sjekk med læreren deres om han/hun har føringer. Alle elevene i ungdomsbedriften bør involveres i arbeidet med å utforme forretningsplanen. Medvirkning skaper eierskap og en solid plattform for videre arbeid med ungdomsbedriften.

Dere kan benytte mal for forretningsplan i høyremenyen som utgangspunkt for ungdomsbedriftens forretningsplan. I høyremenyen finner dere også eksempler på ulike forretningsplaner som er skrevet av tidligere ungdomsbedrifter. Det er også mulig å søke opp ulike eksempler på nett og bruke disse som inspirasjon.

Et annet alternativ er å benytte Visma sitt tilbud om en gratis nettbasert forretningsplan - tilbudet er tilgjengelig HER  (kryss av for "student")

Forretningsplanen bør inneholde:

 • Forside og innholdsfortegnelse
 • Sammendrag
 • Forretningsidé
 • Mål og visjon
 • Organisering av bedriften
 • Marked og markedsplan
 • Økonomi m/ kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
 • Framdriftsplan
 • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

Muntlig presentasjon

Dersom dere velger en muntlig presentasjon f.eks. i form at et videointervju, så kan det være greit å ha med informasjon om:

 • Hvem dere er og hvilken skole dere går på
 • Hvilket mål/hvilke mål dere har satt for ungdomsbedriften deres
 • Hva som er forretningsideen deres
 • Hvem målgruppen deres er
 • Hvordan dere skal tjene penger på forretningsideen 

Forretningsmodell

En forretningsmodell ("canvas") er et verktøy eller et rammeverk som består av flere byggeklosser. Forretningsmodellen viser hvordan forretningsidéen kan realiseres.

Forretningsmodellen/canvasen skal svare på:

 • Hva dere skal levere
 • Hvem som er kunden deres
 • Hvem som er deres venner og konkurrenter
 • Hvordan dere skal selge
 • Hvordan dere skal ta betalt
 • Hvordan dere skal levere

Forretningsmodellen/canvasen skal være "et levende dokument", i betydningen av at dere hele tiden kan gjøre endringer og justeringer.