Ungdomsbedrift

Internasjonal handel

Noen ungdomsbedrifter samarbeider og inngår avtaler med bedrifter i andre land. Det kan f.eks. være slik at dere velger å produsere en vare i et lavkostnadsland, for så å selge den her hjemme. Noen ungdomsbedrifter deltar også på mesterskapr i regi av Junior Achievement (JA) i utlandet.

For å lykkes med internasjonal handel, bør dere skaffe dere kjennskap om:

  • Kulturen i det aktuelle landet og kulturforskjeller (f.eks. skikk og bruk)
  • Regler knyttet til import og eksport (toll, avgifter og skatter, restriksjoner) i Norge (og det aktuelle landet)
  • Innholdet i avtalen dere skal signere (betalingsvilkår, betalingsform, leveransevilkår, forsikring, fakturering)
  • Aktuelle transportmidler og vilkår knyttet til dette

Vi anbefaler at dere leser heftet "Handel over grensene". Heftet gir en nyttig innføring, og praktiske tips og råd om hva dere må huske på når dere handler med en bedrift i et annet land. Heftet er utviklet av Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap i samarbeid og dere finner det i høyremenyen.

Verktøykasse 

Innovasjon Norge har laget verktøykasse og kompetansesenter på nett som gir informasjon og praktisk hjelp rundt internasjonal satsing.

Innovasjon Norge - verktøy

Innovasjon Norge - selvbetjent kompetansesenter