Ungdomsbedrift

Markedsføring

Bedrifter og organisasjoner må aktivt markedsføre det de tilbyr eller står for, og det er absolutt en fordel å skille seg ut for å vekke oppmerksomhet.

Markedsføring er all aktivitet som går ut på å skaffe kunder. Det er ikke bare private bedrifter som markedsfører sine produkter. Videregående skoler markedsfører seg overfor elever i ungdomsskolen. Humanitære og politiske organisasjoner ønsker å nå fram til ulike grupper mennesker med sine budskap. Markedsføring er så mangt, og det er mye mer enn reklame.

Dere som driver ungdomsbedrift, må fortelle kundene deres om produktet deres og hva dere er flinke til. Det er mange ulike måter å fortelle kundene om bedriften eller produktet: gjennom salg på stand, brosjyrer og plakater, digital markedsføring og omtale i media for å nevne noe.

Omtale i media er vanskelig å få til, men svært effektivt og gir god reklame. Ta en titt på disse innslagene: 

  • Kragerø Miljø og Østers UB på TV2s God morgen Norge HER.
  • RakettForsker UB på NRK  HER

Bærekraftig markedsføring

Tilbyr ungdomsbedriften et produkt som er bærekraftig? Da bør dere bruke dette aktivt i markedsføringen! Dere bør ikke bare fortelle at produktet er bærekraftig, men også forklare hva det betyr. Forklar for kundene hvorfor de bør være opptatt av bærekraft og hva som er bra med produktet deres. Dersom produktet består av fornybare materialer, dersom utkjøringen av produktet gjøres på en miljøvennlig måte, eller dersom produktet bidrar til å sysselsette utsatte grupper, så bør dere fortelle kundene om det.

Selve markedsføringen kan også være bærekraftig. Digital markedsføring er da å foretrekke framfor å henge opp plakater og dele ut brosjyrer. Digital markedsføring er markedsføring gjennom digitale kanaler. Kanaler som sosiale medier, apper, e-post, søkemotorer, websider eller en hvilken som helst digital kanal. 

Les mer om bærekraftig markedsføring HER.

De fem P-er

Metoder for å nå ut med et budskap til en målgruppe kalles markedsføringstiltak. De deles gjerne inn i fem hovedområder: produkt, pris, plass, påvirkning og personale. De fem P-er. Bruken av de fem tiltakene må sees i sammenheng.  Kombinasjonen av disse fem tiltakene utgjør markedsstrategien. Les mer om dette i vedlegget "De fem P-er" i høyremenyen.

Markedsplan

Arbeid med markedsføringen bør ikke være tilfeldig. Dere bør ha en markedsplan. I markedsplanen skal mål og muligheter beskrives.
En markedsplan bør inneholde:

1. Situasjonsanalyse: Resymé av markedsundersøkelsen og SWOT-analysen. SWOT-analyse handler om å finne sterke og svake sider (interne faktorer i bedriften), samt muligheter og trusler (eksterne faktorer/forhold utenfor bedriften). Se nærmere omtale av dette under Markedsundersøkelse.

2. Markedsmål: Når dere har gjort en situasjonsanalyse, må dere bestemme dere for hva dere vil oppnå. Målene bør være så konkrete og realistiske som mulig. Ungdomsbedriftens mål kan være både kvantitative og kvalitative, kortsiktige og langsiktige. Markedsmålene kan for eksempel dreie seg om størrelse på salget, markedsandel og lønnsomhet. Et eksempel er "I januar skal vi nå en salgsinntekt på kr. 5.000 ". Vi anbefaler å bruke SMART- modellen. Se nærmere omtale av dette  under Visjon og mål.

3. Markedsstrategi: Situasjonsanalysen forteller dere hvor dere er i dag, og målene gir uttrykk for hvor dere ønsker å ende opp. Dere har et utgangspunkt og et mål, men dere har ikke bestemt hvilken vei dere skal gå, det vil si hvilken strategi dere skal velge.Når dere skal legge en strategi, må dere vite hvem som er målgruppen deres og finne fram til de mest effektive markedsføringstiltakene.

Markedsundersøkelsen sier noe om hvilken målgruppe dere skal selge til og hva målgruppa vil ha. Først når dette er kartlagt, kan dere bestemme hvordan dere skal nå fram til målgruppen. Metoder for å nå ut med et budskap til en målgruppe kalles markedsføringstiltak. De deles gjerne inn i fem hovedområder: produkt, pris, plass, påvirkning og personale. De fem P-er. Bruken av de fem tiltakene må sees i sammenheng og kombinasjonen av dem utgjør markedsstrategien. Les mer om de fem P-er i vedlegget i høyremenyen.

4. Handlingsplan: Når strategien er lagt, legger dere en mer detaljert plan for hvordan markedsføringen i deres ungdomsbedrift skal gjennomføres. Benytt malen "Plan for markedsføringstiltak" i høyremenyen som et utgangspunkt.

5. Oppfølging: Markedsplanen gir dere en rettesnor for arbeidet. Bruk markedsplanen flittig gjennom året, og gjør nødvendige justeringer når situasjonen tilsier det. Det vil oppstå situasjoner som gjør at markedsføringen må justeres i forhold til planene. Det er også viktig at dere med jevne mellomrom kontrollerer om dere har nådd/er i ferd med å nå de målene dere satte. Hvis det er avvik, er det lurt å kartlegge årsakene til dette, og lære av eventuelle feil.