Ungdomsbedrift

Mesterskap

Det å delta på mesterskap for ungdomsbedrifter er morsomt og lærerikt. Her kan dere presentere bedriften og produktene deres, og delta i ulike konkurranser. Ungt Entreprenørskap arrangerer Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift i februar-mars i alle fylker.

Noen av vinnerne fra fylkesmesterskapene går videre til Norgesmesterskap Ungdomsbedrift (NM). Ta kontakt med UE i fylket deres for å få vite mer om hvem som kan gå videre til NM. 
Les mer om NORGESMESTERSKAP UNGDOMSBEDRIFT 2022

Sjekk disse filmene!

Scenepresentasjon

Ungdomsbedrifter som deltar i konkurransen "Beste Ungdomsbedrift" på fylkesmesterskap og på NM, gjennomfører en scenepresentasjon. Ta en titt på ungdomsbedriftene som deltok på NM i 2015 og deres scenepresentasjoner her:

Planlegging

Start med å sette opp mål for deltagelseen. Hvorfor vil dere delta på mesterskapet?

Skaff informasjon om mesterskapet - sjekk ue.no.
Finn ut:

  • Tid og sted
  • Frist for påmelding og innsending av konkurransemateriell
  • Oversikt over de ulike konkurransene og kriterier
  • Antall besøkende 
  • Kart/oversikt over utstillingsområdet

Lag et budsjett. Gå igjennom alle de deler av deltagelsen som medfører kostnader, f.eks. reisekostnader og innkjøp av utstyr.

Å bygge utstilling

Å stille ut på et mesterskap, er en del av bedriftens markedsføring. Når dere skal bygge opp en utstilling, er det viktig å planlegge for å få et best mulig resultat.

Tips:

  • Velg hjelpemidler (plakater, rollups, tapet, stativer, dekorasjon, belysning) som dere trenger for å vise fram produktet, og for å skape et riktig miljø.
  • Vær miljøvennlig og tenk bærekraft, gjenbruk materialer.
  • Sørg for at utstillingen stemmer med bedriftens profil.
  • Ungdomsbedriftens navn skal være synlig.
  • Lag en skisse over utstillingen før dere bygger den.

Hvis dere tar utgangspunkt i et tema: vær bevisst hva dere ønsker å fortelle gjennom utstillingen, og hvem dere ønsker å fortelle det til. Poenget med å la et tema være utgangspunkt, er å fokusere på bruken av produktet, og ikke på produktet i seg selv. Ved å legge vekt på nytten og bruken av produktet, skaper dere interesse og lokker kundene til standen.

Det finnes utallige måter å eksponere varene på. De beste salgsplassene er i se- og gripehøyde. Pass på at alle varene er hele og friske. 

Lyd kan brukes for å skape stemning, tiltrekke seg oppmerksomhet og informere. Eksempler på det er bakgrunnslyd av måkeskrik og bølgeskvulp ved salg av sommervarer. Lyd må brukes bevisst og med forsiktighet. Musikken kan oppfattes som støy og gjøre kundene irriterte. 

Dere kan lokke kunder til utstillingen med aktiviteter som små konkurranser, rabattilbud, smakstilbud etc.

En god selger er utadvendt, aktiv og hyggelig! Selger skal skape kontakt med kunden. Ta kontakt, nikk eller smil. Ta et lite steg framover. Ha åpningsspørsmålene klare. Håndhils og presenter deg for kunden.

De ansatte i ungdomsbedriften som deltar på utstillingen kan gjerne være likt kledd. Ikke vær for mange på bedriftens utstilling samtidig. Det kan være lurt å sette opp en skiftordning.