Ungdomsbedrift

Mesterskap for Ungdomsbedrift

Det å delta på mesterskap for Ungdomsbedrift er morsomt og lærerikt. Her kan dere presentere bedriftene og produktene deres, og delta ulike konkurranser. Ungt Entreprenørskap arrangerer fylkesmesterskap for Ungdomsbedrift i alle fylker. Fylkesmesterskapene pleier å være i februar-mars.

Noen av vinnerne fra fylkesmesterskapene går videre til Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrift (NM). Ta kontakt med UE i fylket deres for å få vite mer om hvem som kan gå videre til NM. 

Sjekk disse filmene!

Scenepresentasjon

Ungdomsbedrifter som deltar i konkurransen "Beste Ungdomsbedrift" på fylkesmesterskap og på NM, gjennomfører en scenepresentasjon. Ta en titt på ungdomsbedriftene som deltok på NM i 2015 og deres scenepresentasjoner her:

Planlegging

Start med å sette opp mål for deltagelseen. Hvorfor vil dere delta på mesterskapet?

Skaff informasjon om mesterskapet - sjekk ue.no.
Finn ut:

 • Tid og sted
 • Frist for påmelding og innsending av konkurransemateriell
 • Antall besøkende 
 • Kart/oversikt over utstillingsområdet
 • Målene på standen
 • Regler på standen
 • Transport av utstyr 
 • Oversikt over de ulike konkurransene og konkurranskriterier

Lag et budsjett. Gå igjennom alle de deler av deltagelsen som medfører kostnader, f.eks. reisekostnader, opptrykk av brosjyrer og kjøp av utstyr.

Å bygge utstilling

Å stille ut på et mesterskap, er en del av bedriftens markedsføring, og må koordineres med de andre markedsføringsaktivitetene. Når dere skal bygge opp en utstilling, er det viktig å planlegge for å få et best mulig resultat.

Tips:

 • Finn et tema for utstillingen.
 • Velg hjelpemidler (plakater, rollups, tapet, stativer, dekorasjon, belysning) som dere trenger for å vise fram produktet, og for å skape et riktig miljø.
 • Sørg for at utstillingen stemmer med bedriftens profil.
 • Vekk oppmerksomhet - velg blikkfang.
 • Ungdomsbedriftens navn skal være synlig.
 • Lag en detaljert skisse over utstillingen før dere bygger den

Hvis dere tar utgangspunkt i et tema: vær bevisst hva dere ønsker å fortelle gjennom utstillingen, og hvem dere ønsker å fortelle det til. Temaet må være aktuelt og attraktivt, slik at det skaper interesse for produktet. Temaet kan ta f.eks. utgangspunkt i:

 • bærekraftig utvikling/FNs bærekraftmål
 • sosialt entreprenørskap (samfunnsengasjement, løse et samfunnsproblem)
 • helse (økologisk, sunt)
 • en begivenhet som mange er opptatt av (jul, konfirmasjon, idrettsarrangement)
 • spesielle varer (jeans, mobiltelefoner, fotball)
 • spesielle aktiviteter (plenklipping, jogging, skitur)
 • moter (spesielle farger, mønster, fasonger)

Poenget med å la et tema være utgangspunkt, er å fokusere på bruken av produktet, og ikke på produktet i seg selv. Ved å legge vekt på nytten og bruken av produktet, skaper dere interesse og lokker kundene til standen.

Det finnes utallige måter å eksponere varene på. De beste salgsplassene er i se- og gripehøyde. Pass på at alle varene er hele og friske, og er tydelig prismerket. De først produserte varene må også selges først (først inn - først ut prinsippet). Forsøk å vise produktene så nær som mulig opp til brukssituasjonen. Varer som skal brukes sammen, må i størst mulig grad eksponeres sammen.

Lyd kan brukes både for å skape stemning, tiltrekke seg oppmerksomhet og informere. Eksempler på det er bakgrunnslyd av måkeskrik og bølgeskvulp ved salg av sommervarer. Lyd må brukes bevisst og med forsiktighet. Musikken kan oppfattes som støy og gjøre kundene irriterte. Skal musikk brukes med hell, må den støtte opp under bedriftens profil og ha direkte sammenheng med varene.

Dere kan lokke kunder til utstillingen med aktiviteter som små konkurranser, rabattilbud, smakstilbud etc.

De ansatte i ungdomsbedriften som deltar på utstillingen kan f.eks. være likt kledd. Ikke vær for mange på bedriftens utstilling samtidig. Det kan være lurt å sette opp en skiftordning.

En god selger er utadvendt, aktiv og hyggelig! Selger skal skape kontakt med kunden. Ta kontakt, nikk eller smil. Ta et lite steg framover. Ha åpningsspørsmålene klare. Håndhils og presenter deg for kunden.