Ungdomsbedrift

Produksjon

Produksjon og verdiskapning er nødvendig for at folk skal ha noe å leve av. Vi tenker kanskje vanligvis på en fabrikk når vi snakker om produksjon, men det foregår også produksjon når vi tar bussen eller besøker tannlegen. 

Bærekraftig produksjon

Flere og flere kunder er interessert i å velge varer og tjenester som er bærekraftige, dvs. som er fremstilt av fornybare ressurser, har lave Co2 utslipp og av arbeidere som jobber under anstendige arbeidsforhold og som mottar en anstendig lønn. Det å være en bærekraftig ungdomsbedrift, kan være et veldig godt salgsargument. Dersom dere ønsker en bærekraftig produksjon, så finner dere tips og mer informasjon om det HER.

Produksjonsprosessen

Dere bør tenke gjennom følgende spørsmål før dere setter i gang produksjonen:

 • Hva skal produktet fremstilles av (råvarer)?
 • Hvem skal produsere? Skal dere gjøre det selv, eller skal dere få andre til å produsere for dere?

Produsere selv:

 • Hvilke arbeidsoperasjoner inngår i produksjonen?
 • Hvor lang tid tar hver arbeidsoperasjon?
 • Hvordan skal hver arbeidsoperasjon utføres?
 • Hvor skal produksjonen foregå (på skolen, hjemme, i leide lokaler, hos en produsent)?
 • Hvor mange kan delta i produksjonen?
 • Hvor mange produkter kan lages om gangen?

Andre skal produsere for dere:

 • Hvilken produsent skal dere velge?
 • Hvordan og under hvilke sosiale forhold skal produktet fremstilles?

Eksterne produsenter

Dersom dere skal sette ut produksjonen til en eller flere produsenter, så er det lurt å undersøke og hente inn tilbud fra flere potensielle produsenter. Kontakt flere produsenter og bestill prisliste og eventuelt vareprøver. Be de ulike om skriftlig tilbud der pris, kvalitet, leveransevilkår, betalingsvilkår, minstebestilling og service inngår. Vurder og sammenlign tilbudene.

Prisen er en svært viktig faktor hvis produktet er enkelt og standardisert. Kontroller at produktene virkelig er sammenlignbare (lik kvalitet, like egenskaper). En lav pris kan kanskje også bety lav kvalitet. En del produsenter leverer ikke i små kvanta. Vær nøye med ikke å bestille for mye. Dere skal rekke å selge alt før ungdomsbedriften avvikles. 

Skriv en avtale med produsenten dere velger. Leveransevilkårene forteller bla. hvem av partnerne (selger eller kjøper) som skal stå for fraktkostnader og forsikring i forbindelse med transporten av bestilte varer. 

Kvalitetskontroll

Når dere har mottatt produktene / produktene er klare for salg, så er det lurt å kontrollere:

 • Antall: Er antallet/mengden dere har produsert riktig?
 • Holdbarhet: Er produktet holdbart?
 • Sikkerhet: Er produktet sikkert for kunden?
 • Bærekraft: Er produktet miljøvennlig?
 • Funksjon: Fungerer produktet slik den skal? 

Svinn og tyveri

Alle bedrifter opplever noe svinn. Det er fornuftig å diskutere svinn før dere opplever det. Det kan være varer som må kasseres eller at varen ikke holder kvalitetskravene. Det kan også være varer som blir foreldet og må kasseres av den grunn. Svinn kan også skyldes tyveri, av ansatte eller utenforstående. Dere kan redusere svinnet ved hjelp av gode rutiner, kontroll og informasjon. Tenk gjennom hvordan og hvor dere oppbevarer varer og verktøy, slik at risikoen for ødeleggelse eller tyveri minimaliseres.