Ungdomsbedrift

Profilering

Profilering handler om å skape et inntrykk av bedriften. Gjennom ulike aktiviteter ønsker bedriften å vekke oppmerksomhet og gjøre seg synlig. I arbeidet med ungdomsbedriftens profil har dere mulighet til å være kreative. 

De vanligste profileringsaktivitetene til en ungdomsbedrift er: 

Logo

Logoen er kjennemerket til bedriften. Hensikten med å bruke logo er at kunder og publikum skal kjenne igjen produkter og forbinde dette med bedriften. En logo er også med på å bygge identitet og positive opplevelser. Les mer om logo i dokumentet "Kjennetegn ved en god logo" som dere finner i høyremenyen.

Sosiale medier

Mange ungdomsbedrifter velger å profilere seg i sosiale medier. De vanligste er Facebook, YouTube, Instagram og blogger. Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger til rette for å nå fram til mange til en rimelig penge. 

Nettside

Mange ungdomsbedrifter velger å lage sin egen nettside. En nettside er nyttig, både for å vise frem produktene og for salg.

En god nettside skal:

 • Profilere bedriften og dens produkter
 • Gi informasjon om bedriften og produktene
 • Bidra til salg
 • Være brukervennlig (enkelt å søke og å navigere)
 • Være teknisk stabil

Å bygge en nettside er gøy. Dere kan bygge opp nettsiden helt på egen hånd dersom dere har kompetansen til det, få hjelp av andre elever på skolen eller bruke et program som hjelper dere.

Visma eAccounting tilbyr alle ungdomsbedrifter gratis lisens til Visma Webshop og Visma eAccounting. Visma Webshop hjelper dere med å sette opp nettside og nettbutikk på en enkel måte. Det er så enkelt at dere ikke trenger noen forhåndskunnskaper, og dere er i gang i løpet av minutter.

 • Velg blant profesjonelle maler
 • Dra og slipp
 • Ta betalt på nett
 • Koble til sosiale medier
 • Koblet til regnskapet (Visma eAccounting)

Bestill Visma Webshop her.

 

Ungdomsbedriften må ha fått organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. 

Reklamefilm

Reklamefilmen skal være en interessevekker som skaper følelser for produktet eller bedriften. Dere har kort tid til å fortelle historien, mellom 20 sekunder og ett minutt er vanlig. Jobb med ideer, lag et storyboard (en tegneserie på ark som viser filmens innhold) og shoot! Etterpå må filmen redigeres. Søk gjerne på YouTube for å se på tidligere ungdomsbedrifters reklamefilmer.

Sjekk for eksempel disse reklamefilmene: 

Brosjyre

Dere vil kanskje markedsføre dere i lokalmiljøet, på skolen, på kjøpesentre, på mesterskap og på andre salgsarenaer med en brosjyre.

 • En god brosjyre skal bidra til økt salg.
 • Brosjyren skal være en interessevekker.
 • Den skal gi god informasjon om produktet og bedriften.

Trykking av brosjyren kan foregå på skolen eller hos et profesjonelt trykkeri. Ønsker dere å være miljøvennlige, så bør brosjyren lages på resirkulert papir.

Visittkort

Et visittkort er en enkel og billig måte å profilere seg på. Det gir et profesjonelt inntrykk og er viktig for nettverksbyggingen. Få med logo, navn, stilling og kontaktinformasjon. Ønsker dere å være miljøvennlige, så bør visittkortet lages på resirkulert papir.

Mesterskap/utstilling

På et mesterskap i regi av Ungt Entreprenørskap får dere vist frem ungdomsbedriften. Tenk helhet i profileringen. Utstillingen må stemme overens med det som bedriften driver med. Har dere f.eks. en bedrift som selger fiskeprodukter, kan det være en god idé å skape et maritimt miljø på utstillingen. Selger dere datautstyr, kan utstillingen f.eks. bære preg av å være ”high tech”.