Ungdomsbedrift

Regnskap

Ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. Et regnskap som er oppdatert gir god styring og oversikt for dere. 

Den viktigste oppgaven for økonomiansvarlig i ungdomsbedriften er bokføring. 

Når alle økonomiske transaksjoner er bokført, kan økonomien oppsummeres i et resultatregnskap og en balanse. Vi sier at vi avslutter regnskapet. Ordinære bedrifter gjør dette vanligvis ved årsskiftet (31. desember). Ungdomsbedrifter gjør dette på slutten av skoleåret.

Dere kan velge å føre regnskapet for ungdomsbedriften ved hjelp av 
et nettbasert regnskapsprogram eller manuell regnskapsføring

Regnskapskurs for økonomiansvarlig

Den eleven som er økonomiansvarlig i ungdomsbedriften bør lære seg enkel regnskapsføring. Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) tilbyr "Spleiselaget regnskap" som er et kurs for økonomiansvarlig. Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for mer informasjon om tidspunkt for kurset.

Kurset består av to moduler: forarbeid og selve kurset.

Forarbeid før kurset

- her finner du en PowerPoint som du må gå gjennom før du deltar på kurset. PowerPointen inneholder bla. filmer og oppgaver som du må gjøre. Forarbeidet tar 30-40 minutter.

Regnskapskurset Spleiselaget regnskap 

Kurset varer i tre skoletimer. Deltakerne må ha gjort forarbeidet før kursstart. Ta med egen PC til kurset.

 

Regnskapsordbok

Lurer dere på hva bokføring, bilag, balanse eller transaksjon betyr? Eller er det andre regnskapsutrykk dere ikke skjønner? I Visma eAccounting sin regnskapsordbok finner dere forklaringer på over 250 begreper som er relatert til økonomi og regnskap.

Gå til Visma eAccounting sin Regskapsordbok her

 

Visma eAccounting - elektronisk regnskap

Visma tilbyr alle ungdomsbedrifter gratis tilgang og bruk av det nettbaserte regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Ved å bruke dette programmet får dere muligheten til å lære dere regnskapsføring i et ekte regnskaps-program. Visma eAccounting inneholder i tillegg mange smarte funksjoner som hjelper dere med regnskapet!

  • Send profesjonelle fakturaer 
  • Ta bilde av kvitteringer
  • Automatisk forslag for hvordan du skal bokføre

Bestill Visma eAccounting her 

 

Når dere bestiller programvaren, så husk at dere må skrive navnet på ungdomsbedriften på nøyaktig samme måte som navnet dere har registrert i Brønnøysundregistrene (sjekk Registerutskriften). Ungdomsbedriften må i tillegg ha fått organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. 

 

Manuell regnskapsføring

I høyremenyen finner dere et regnskapsprogram som kan brukes ved manuell føring. Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utviklet regnskapsprogrammet.

Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi benytter i BOKS huskeregelen for et godt regnskap:

  • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter? Bilag kan være kvitteringer fra varekjøp, kontoutskrifter, kopi av kvitteringer som dere gir til deres kunder når dere selger produktene deres og ellers alle bevis på at det har skjedd noe i bedriften som har med penger å gjøre. Det er økonomiansvarlig som har ansvar for å samle på alle bilagene.
  • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte? Bilagene må bokføres i en kassedagbok (enten en bok eller et excel-ark). Økonomiansvarlig må nummerere bilagene, bokføre dem og lagre dem i en perm i datorekkefølge.
  • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inntak og uttak av kasse?  Skriv ut kvittering til kunden ved kontantsalg. Dere må beholde og arkivere en kopi av kundens kvittering. Dersom det er upraktisk å skrive kvittering (mange salg på små beløp), kan dere dokumentere kontantsalg fortløpende i innbundet bok. Dere må også ha god oversikt over inntak og uttak av kassen. 
  • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse? Resultatoppstillingen er en oversikt over bedriftens inntekter og kostnader og viser periodens overskudd eller underskudd. Det er lurt å bestemme hvor ofte økonomiansvarlig skal legge fram driftsregnskapet og informere om ungdomsbedriftens økonomiske resultater så langt.

Les mer om omsetning, gjeld og lønn her.

 

Faktura/Kvittering

Når dere selger et produkt skal kunden ha en faktura eller kvittering. Kvittering brukes ofte ved kontantsalg. I så fall, er det viktig at ungdomsbedriften har en kvitteringsblokk. Kvitteringsblokken skal være forhåndsnummerert og ha gjennomslag slik at dere kan beholde en kopi til eget regnskap.

Skal en ungdomsbedrift selge varer/tjenester med moms?

Nei. En ungdomsbedrift skal ikke selge varer/tjenester med moms. 

Ungdomsbedrifter som er registrert i Ungt Entreprenørskap, kan ha en omsetning på kr. 140 000 i bedriftens levetid uten å betale merverdiavgift (mva/moms).

Ungdomsbedriften må selvsagt betale moms for alt varekjøp (som vanlige privatpersoner).