Ungdomsbedrift

Regnskap

Ungdomsbedrifter skal føre regnskap. Regnskapet føres fortløpende slik at dere har god oversikt over økonomien til enhver tid. 

Den viktigste oppgaven for økonomiansvarlig i ungdomsbedriften er bokføring (å oppdatere regnskapet og registrere bilag). Økonomiansvarlig må sørge for å ha gode rutiner for å lagre alle bilag (kvittering, faktura, bankutskrift).  Bilagene lagres i en perm eller i en digital mappe.

På slutten av UB-året, oppsummerer dere ungdomsbedriftens økonomi i et resultatregnskap (som viser de totale inntektene og utgiftene i bedriften i løpet av ett år) og en balanse (som består av to sider: med eiendeler på den ene siden, og gjeld og egenkapital på den andre siden). Vi sier at vi avslutter regnskapet. Ordinære bedrifter avslutter regnskapet vanligvis ved årsskiftet (31. desember). Ungdomsbedrifter gjør dette på slutten av skoleåret (april-juni).

Vanskelig? Fortvil ikke, vi skal hjelpe dere videre!

Dere kan velge å føre regnskapet for ungdomsbedriften ved hjelp av 
et nettbasert regnskapsprogram eller manuell regnskapsføring

Regnskapskurs for økonomiansvarlig

Vi anbefaler at økonomiansvarlig i ungdomsbedriften lærer seg enkel regnskapsføring. Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) tilbyr regnskapskurset "Spleiselaget regnskap". Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for mer informasjon om tidspunkt for kurset.

Kurset består av to moduler: forarbeid og selve kurset.

Forarbeid før kurset

- her finner du en PowerPoint som du må gå gjennom før du deltar på kurset. PowerPointen inneholder bla. filmer og oppgaver som du må gjøre. Forarbeidet tar 30-40 minutter.

Regnskapskurset Spleiselaget regnskap 

Kurset varer i tre skoletimer. Deltakerne må ha gjort forarbeidet før kursstart. Ta med egen PC til kurset.

 

Regnskapsordbok

Lurer dere på hva bokføring, bilag, balanse eller transaksjon betyr? Eller er det andre ord dere ikke skjønner? I Visma eAccounting sin regnskapsordbok finner dere forklaringer på over 250 begreper som er relatert til økonomi og regnskap.

Gå til Visma eAccounting sin Regskapsordbok her

 

Visma eAccounting - elektronisk regnskap

Visma tilbyr alle ungdomsbedrifter gratis tilgang og bruk av det nettbaserte regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Ved å bruke dette programmet får dere muligheten til å lære dere regnskapsføring i et ekte regnskaps-program. I Visma eAccounting kan dere:

  • Sende ut profesjonelle fakturaer til kunder
  • Ta bilde av kvitteringer
  • Få opp automatisk forslag for hvordan dere skal bokføre

Bestill Visma eAccounting her 

 

Når dere bestiller programvaren, så husk at dere må skrive navnet på ungdomsbedriften på nøyaktig samme måte som navnet dere har registrert i Brønnøysundregistrene (sjekk Registerutskriften). Ungdomsbedriften må i tillegg ha fått organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. 

 

Manuell regnskapsføring

I høyremenyen finner dere to maler (excell) dere kan bruke når dere fører regnskap.

"Regnskapsprogram" er utarbeidet av Skatteetaten. Dette regnskapsprogrammet brukes på regnskapskurset. I "Regnskapsprogram" skal alle økonomiske aktiviteter føres i debet og kredit. Dette prinsippet kalles tosidig bokføring, som betyr at alle poster har en motpost slik at summen blir null. På denne måten blir det balanse i regnskapet. Debetsiden er den siden som inneholder eiendeler. Den motsatte siden, kreditsiden, sammenfatter gjeld og egenkapital.

"Regnskapsark" er utarbeidet av Ungt Entreprenørskap. Dette regnskapsarket er forenklet, og her fører dere ikke debet og kredit. I galleriet over finner dere en film der vi forklarer hvordan regnskapsarket skal brukes.

Dere velger selv om dere vil benytte "Regnskapsprogram" eller "Regnskapsark". 

Les mer om omsetning, gjeld og lønn her.

 

Faktura/kvittering

Når dere selger et produkt skal kunden ha en faktura eller kvittering. Kvittering brukes ofte ved kontantsalg. I så fall, er det viktig at ungdomsbedriften har en kvitteringsblokk. Kvitteringsblokken skal være forhåndsnummerert og ha gjennomslag slik at dere kan beholde en kopi til eget regnskap.

Skal en ungdomsbedrift selge varer/tjenester med moms?

Nei. En ungdomsbedrift skal ikke selge varer/tjenester med moms. 

Ungdomsbedrifter som er registrert i Ungt Entreprenørskap, kan ha en omsetning på kr. 140 000 i bedriftens levetid uten å betale merverdiavgift (mva/moms).

Ungdomsbedriften må selvsagt betale moms for alt varekjøp (som vanlige privatpersoner).