Ungdomsbedrift

Hva er sosialt entreprenørskap?

Ungdomsbedrifter som jobber med sosialt entreprenørskap har ofte et sterkt samfunnsengasjement og ønsker å jobbe med noe som gir mening.  

En ungdomsbedrift som er en sosial entreprenør tar bevisst tak i et bestemt samfunnsproblem og løser problemet på en ny måte. 

En sosial entreprenør har en dobbel bunnlinje. Det betyr: bedriften skal både skape sosial endring og tjene penger. En sosial entreprenør skaper sin inntekt gjennom salg av varer og tjenester, fremfor å gjøre virksomheten avhengig av tilskudd og gaver.

I dag finner man sosiale entreprenører f.eks. innenfor oppvekst, inkludering, helse, rehabilitering, eldreomsorg og miljøsektoren.

Dere må selv bestemme hva dere brenner for og ønsker å ta fatt i. I høyremenyen finner dere noen eksempler på hva tidligere ungdomsbedrifter har jobbet med innen sosialt entreprenørskap. 

Ett eksempel; fra ungdomsbedrift til ekte bedrift

Bedriften Generasjonsmøtet M startet opp som ungdomsbedrift, og er i dag en "ekte" bedrift. Generasjonsmøtet M tilbyr besøkstjenester til eldre på sykehjem og eldre som bor hjemme i Oslo og Akershus. Ungdommer mellom 14 og 20 år jobber som besøksvenner.

Gründerne bak Generasjonsmøtet M ønsket å løse to samfunnsproblemer:
1. at eldre opplever dagene som lange og kjedelige, og
2. å skape arbeidsplasser for ungdommer (som ellers har vanskeligheter med å få en jobb ved siden av skolen).

Gjennom tjenesten ønsker Generasjonsmøtet M å skape verdifulle generasjonsmøter mellom ungdom og eldre gjennom aktiviteter og samtaler. Slik skaper de rom for erfaringsutvekslinger, historiefortelling og læring på tvers av generasjonene – til gjensidig glede for både gamle og unge. Tjenestene kan kjøpes både av offentlige aktører og av private.

Måling av sosiale resultater

Måling av sosiale resultater kan være vanskelig. Det kan være krevende å skille ut påvirkningen fra eget tiltak, og andre faktorer. Men likevel er det viktig at dere har tenkt gjennom hvordan dere kan måle sosiale resultater.

Hvilken effekt søker dere å oppnå? Hva slags samfunnsproblem løser dere? Hvem er målgruppen? Hvordan skal deres løsning få til en endring hos målgruppen?

Hvordan måle? Kanskje dere kan utføre en spørreundersøkelse blant målgruppen der dere spør om hvor tilfreds de er med løsningen deres.

Måling er nødvendig for å vite om det dere gjør, gir de sosiale resultatene og effektene som dere ønsker. Det kan være viktig i dialogen både med kunder og samarbeidspartnere. I tillegg kan det være et viktig styringsverktøy for å sikre at dere klarer å styre virksomheten etter både økonomiske og sosiale mål.

Økonomiske resultater rapporterer dere gjennom regnskapet.