Ungdomsbedrift

  
 
UNGDOMSBEDRIFT er et tilbud til elever i videregående opplæring. Du må velge det selv!  

UNGDOMSBEDRIFT gir kompetanse som arbeidslivet trenger - OG du lærer å starte for deg selv. 
 
UNGDOMSBEDRIFT gir erfaringer som du ikke kan lese deg til i en bok.
 
...og sist men ikke minst: UNGDOMSBEDRIFT er moro og annerledes! 

 

Fill out my online form.

 
UNGT ENTREPRENØRSKAP skaper arenaer der ungdom får realisere seg selv og ideene sine.

Sammen med lærer og mentor fra arbeidslivet, hjelper vi dere gjennom året med UNGDOMSBEDRIFT.  

VALGET ER DITT!  VI HÅPER Å SE DEG :)