Ungdomsbedrift

Visste du at elever som driver Ungdomsbedrift er mer motiverte for skolearbeid enn andre? 

Norge trenger flere innovatører og flere gründere. Ungdom som er med i en Ungdomsbedrift lærer å starte for seg selv, og får kompetanse arbeidslivet trenger. De jobber med kreativitet, skaperglede, opplever mestring og får større tro på seg selv. 

— Gjennom Ungdomsbedrift får elevene erfare at de kan gjøre en forskjell og at det de skaper blir tatt på alvor. Dette gir dem følelsen av mestring og motiverer for videre skolearbeid, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo.

Et år med Ungdomsbedrift gir deg helt unike opplevelser og erfaringer du trenger i fremtiden. Ungdomsbedrift er et tilbud til elever i videregående opplæring. Du må velge det selv!  

Sjekk hvilke skoler som tilbyr Ungdomsbedrift i ditt fylke:

NB! Oversikten er fra 2017 og er under oppdatering, den kan derfor være noe mangelfull. (Merk. I Østfold er det ikke fritt skolevalg)

Nord-Norge

Midt-Norge

Vestlandet

Østlandet

Sørlandet

Programmet Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med innovasjon og entreprenørskap innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene ungdomsbedriften, med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv.

 — Ungdomsbedrift lar elever lære gjennom å gjøre. Forskning viser at elever som har mer enn 100 timer entreprenørskap blant annet er bedre på prosjektledelse, teamarbeid og problemløsningsevne, forteller Nykkelmo.

Hvert år oppretter rundt 11 000 elever ca 2000 ungdomsbedrifter. Ungt Entreprenørskap bygger bro mellom teori og praksis, og legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv.