Ungdomsbedrift

Attest

Etter at dere har sendt inn årsrapporten vil dere motta attest fra UE. Vi sender den til læreren deres, som deler den ut ved en passende anledning. Ta godt vare på attesten. Den er et viktig bilag til CVene deres når dere skal søke jobb.

Vi håper du er så motivert og inspirert at du ønsker å engasjere deg videre. Kanskje du har lyst til å bli medlem av Ungt Entreprenørskap Alumni! UE Alumni skal opprettholde og utvide nettverk for elever og studenter som har deltatt i programmene Ungdomsbedrift og Studentbedrift. Skal du studere videre på en høgskole/et universitet kan du etablere en studentbedrift. Dine erfaringer med ungdomsbedrift kan også komme andre til gode f.eks. ved at du stiller opp som mentor for en ungdomsbedrift eller som frivillig på en av våre messer. La deg inspirere av våre nettsider www.ue.no. Her vil du finne informasjon om hva som skjer.

 Takk for et flott UB-år!