Ungdomsbedrift

Dersom du som er mentor eller veileder for en ungdomsbedrift, ønsker å gjennomføre kurset "Spilleregler i arbeidslivet" sammen med elevene - så er du hjertelig velkommen til det!

Ta kontakt med lærer og avtal tid og sted for gjennomføring. Lærer skal være til stede under gjennomføringen.

Kurset er utviklet til å vare i to skoletimer, men kan tilpasses ut ifra lokale forutsetninger. Kurset bør gjennomføres når ungdomsbedriftene er etablert og har kommet godt i gang med å jobbe fram sin forretningsidé.

I høyremenyen finner du veilederhefte og elevhefte til bruk i kurset.