Ungdomsbedrift

Ansvarsfordeling

Alle mennesker er flinke til forskjellige ting. Noen er flinke til å komme på nye ideer, noen er empatiske, noen er strukturerte, mens noen liker å gjennomføre og drive prosjektene fremover. 

Nøkkelen er å etablere en bedrift hvor dere har personer med mange ulike egenskaper, slik at alle kan gjøre hverandre gode.

Roller i ungdomsbedriften

Alle deltakere i ungdomsbedriften har tre roller: andelseier, styremedlem og ansatt i ungdomsbedriften.

1. Andelseier

Alle elevene i ungdomsbedriften bør eie en andel hver. Hver enkelt elev i ungdomsbedriften er altså en andelseier.

2. Styremedlem/styreleder

Alle elevene i ungdomsbedriften skal ha en plass i styret. Styrets oppgaver er å:

 • ansette daglig leder i ungdomsbedriften 
 • legge strategi, lage en visjon og sette hovedmål for bedriften
 • ta alle viktige beslutninger for bedriften
 • passe på at bedriften utvikler seg i ønsket retning
 • holde seg oppdatert på bedriftens økonomiske situasjon

En av elevene i ungdomsbedriften skal være styreleder. Dette bør ikke være daglig leder.

 

3. Ansatte og daglig leder

Hvilke stillinger trenger dere i ungdomsbedriften? Ungdomsbedriften skal ha en daglig leder. I tillegg bør dere ha en økonomiansvarlig. Deretter er det opp til dere (eventuelt lærer) å vurdere hvilke andre stillinger dere trenger. Daglig leder er arbeidsgiver, øvrige ansatte er arbeidstakere.

Aktuelle stillinger:

 • Daglig leder
 • Økonomiansvarlig
 • Personalansvarlig
 • Administrasjonsansvarlig
 • Salgs- og markedsansvarlig
 • Produksjonsansvarlig og produksjonsmedarbeidere
 • Logistikkansvarlig
 • Innkjøpsansvarlig
 • Bærekraftansvarlig

I høyremenyen finner dere en stillingsinstruks for de stillingene som kan være mest aktuelle i en ungdomsbedrift.

Ansettelse av medarbeidere

Ansettelsesprosessen kan legges opp på ulike måter. I mange tilfeller, er det lærer som styrer denne prosessen. Lærer eller ungdomsbedriftens styre ansetter først daglig leder. Deretter fordeles stillingene mellom elevene i bedriften ut fra elevenes styrker, egenskaper og interesser. I noen tilfeller lyser lærer og daglig leder ut stillingene og gjennomfører intervjuer med aktuelle kandidater.

Hva er du god til?

Det er lurt at dere avdekker hva som er de ulike personenes styrker og egenskaper før dere fordeler roller og stillinger i bedriften. Dere kan f.eks. sette dere ned i 10 minutter (individuelt) og notere hvilke styrker, egenskaper, interesser, erfaringer og verdier hver og en av dere har. På denne måten får dere et bilde av alle i bedriften og hva hver enkelt er god på.

Dere kan også gjennomføre en øvelse som heter "Personlige stiler". Gjennom denne øvelsen kan dere finne ut hvem av dere som har en styrende, støttende, analytisk eller initiativrik stil. UE fylke/lærer må gjennomføre denne øvelsen med dere.

Søknad

Dersom lærer og daglig leder bestemmer seg for å lyse ut stillingene, så må lærer/daglig leder lage en stillingsannonse. Interesserte søkere sender inn søknader. Søknaden skal vise hvordan søkeren fyller kravene til stillingen og hvorfor han/hun søker (motivasjon). Legg gjerne også ved CV. 

Intervju

De søkerne som er best kvalifisert, kalles gjerne inn til intervju. Intervjuet har to formål. For det første skal arbeidsgiveren få et bedre bilde av søkeren. Intervjuet skal også gi søkeren et bedre bilde av bedriften. Søkeren bør få en god innføring i hva arbeidet går ut på. 

Lærer og daglig leder gjennomfører jobbintervjuene.

Ansettelser og arbeidskontrakt

Det er daglig leder (arbeidsgiver) som ansetter medarbeiderne i de ulike stillingene (arbeidstakere). Ved tilsetting skal det skrives arbeidskontrakt. 

Les mer om hvilke rettigheter og plikter dere har som arbeidsgiver og arbeidstakere HER.