Ungdomsbedrift

Bør dere beskytte ideen?

Det å søke om formell beskyttelse av ideen sin er en tidkrevende prosess. Mange ungdomsbedrifter har ikke tid til å gjøre dette i løpet av ett skoleår.

Hva kan dere gjøre for å beskytte ideen best mulig, uten å søke formell beskyttelse?

  • Ta en telefon til Patentstyret og få veiledning.
  • Besøk nettstedene IPRhjelp.no og velgekte.no og finn informasjon der.
  • Vær bevisst på hva dere deler av informasjon på nettet og i sosiale medier. Ikke del hemmeligheter.
  • Når dere presenterer ideen på nettsider og i sosiale medier, så kan dere skrive at dere krever samtykke før ideen/materiellet deres skal brukes videre av andre.  
  • Når dere skal vise fram ideen til eksterne, så kan dere få den andre parten til å signere på en fortrolighetsavtale. Innovasjon Norge har informasjon om dette og eksempel på en avtale. 

Dersom dere har planer om å ta ideen deres videre i et AS eller i en annen selskapsform etter at UB-året er avsluttet, så kan det være lurt å undersøke og eventuelt søke om beskyttelse. Vi anbefaler å ta kontakt med Patentstyret

Det finnes ulike måter å beskytte en idé på:

  • Patentbeskyttelse: beskytter en teknisk løsning/en spesiell fremgangsmåte.
  • Varemerkeregistrering: beskytter et navn eller et kjennetegn for produktet.
  • Designregistrering: beskytter en unik utforming eller et unikt design.

Slik beskyttelse vil gi bedriften en dokumentert enerett som gjør at dere kan hindre andre i å produsere, importere eller selge det dere har beskyttet.