Ungdomsbedrift

Forretningsidé

Forretningsideen skal kort og konkret gi svar på hvorfor kundene skal velge deres produkt (vare eller tjeneste) foran andre. 

Forretningsideen er en beskrivelse av:

 • Hva dere skal selge.
 • Hvilket behov hos kunden dere skal dekke.
 • Hvem dere skal selge til.

I høyremenyen finner dere et skjema som kan være til hjelp for å formulere forretningsideen deres. Dere finner også eksempler på hva tidligere ungdomsbedrifter har hatt av forretningsideer.

En bærekraftig forretningsidé

Det å tilby bærekraftige varer og tjenester er lønnsomt for miljøet og økonomisk lønnsomt for bedrifter. Flere og flere kunder ønsker miljøvennlige og bærekraftige produkter. Det er rett og slett attraktivt å være bærekraftig!

Det høres kanskje vanskelig ut å utvikle en bærekraftig forretningsidé. Dere kan starte med å tenke gjennom hva slags materialer produktet og emballasjen skal bestå av (materialer fra fornybare ressurser eller fra ikke-fornybare ressurser?), hvor produktet skal produseres (kort eller lang transport?) og om produktet kan gjenvinnes. Finn inspirasjon HER.

Bør dere beskytte ideen?

Det å søke om formell beskyttelse av ideen sin er en tidkrevende prosess. De fleste ungdomsbedrifter har ikke tid til å gjøre dette i løpet av ett skoleår.

Hva kan dere gjøre for å beskytte ideen best mulig, uten å søke formell beskyttelse?

 • Ta en telefon til Patentstyret og få veiledning.
 • Besøk nettstedene IPRhjelp.no og velgekte.no og finn informasjon der.
 • Vær bevisst på hva dere deler av informasjon på nettet og i sosiale medier. Ikke del hemmeligheter.
 • Når dere presenterer ideen på nettsider og i sosiale medier, så kan dere skrive at dere krever samtykke før ideen/materiellet deres skal brukes videre av andre.  
 • Når dere skal vise fram ideen til eksterne, så kan dere få den andre parten til å signere på en fortrolighetserklæring (dere finner ofte maler for dette gratis på nett, bla. på IPRhjelp.no)

Dersom dere har planer om å ta ideen deres videre i et AS eller i en annen selskapsform etter at UB-året er avsluttet, så kan det være lurt å undersøke og eventuelt søke om beskyttelse. Vi anbefaler å ta kontakt med Patentstyret

Det finnes ulike måter å beskytte en idé på:

 • Patentbeskyttelse: beskytter en teknisk løsning/en spesiell fremgangsmåte.
 • Varemerkeregistrering: beskytter et navn eller et kjennetegn for produktet.
 • Designregistrering: beskytter en unik utforming eller et unikt design.

Slik beskyttelse vil gi bedriften en dokumentert enerett som gjør at dere kan hindre andre i å produsere, importere eller selge det dere har beskyttet.