Ungdomsbedrift

Forretningsidé

Forretningsideen skal kort og konkret gi svar på hvorfor kundene skal velge deres produkt (vare eller tjeneste) foran andre. 

Se eksempler på tidligere ungdomsbedrifters forretningsideer i høyremenyen under "Eksempler".

En bærekraftig forretningsidé

Det å tilby bærekraftige varer og tjenester er lønnsomt for miljøet og økonomisk lønnsomt for bedrifter. Flere og flere kunder ønsker bærekraftige produkter. Det er rett og slett attraktivt å være bærekraftig!

Vi anbefaler at dere ser gjennom film nr. 2 i bilderekka over, der bærekrafteksperter i Storebrand gir dere konkrete tips om hva dere kan gjøre for å være bærekraftige.

Sjekk bærekraftsideene til tidligere ungdomsbedrifter HER for inspirasjon. Når dere skal utvikle ideen deres, så kan dere starte med å ta utgangspunkt i ett av FNs bærekraftsmål.