Ungdomsbedrift

Idéutvikling og kreativitet

Å utvikle ideer er gøy! Nå skal dere få prøve ut deres kreative ferdigheter. En viktig forutsetning for å få et spennende år er at dere har en vare eller en tjeneste som dere synes det er morsomt å jobbe med. 

Hva skal ungdomsbedriften tilby kundene? En forretningsidé trenger ikke å være en revolusjonerende oppfinnelse, men den må være tilstrekkelig bra for at noen skal ønske å kjøpe varen eller tjenesten deres.

Bruk god tid på den kreative fasen og få ideen til å feste seg. Læreren deres bør hjelpe dere gjennom den kreative prosessen.

Dere kan selvsagt prøve dere på egen hånd og benytte Walt Disneys kreativitetsprosess (tilgjengelig i høyremenyen). Hensikten er å komme opp med så mange ideer som mulig. 

Når dere etterhvert har en eller to ideer dere kan tenke dere å gå videre med, så bør dere vurdere ideen(e) ut fra tre enkle kriterier:

  1. 1. Har målgruppen behov for ideen vår? (vil kundene ha det)
  2. 2. Kan vi gjennomføre ideen? (tid og ressurser)
  3. 3. Kan vi tjene penger på ideen? (starte en bedrift)

 

Før dere går videre med å realisere ideen deres, bør dere sjekke om det er andre bedrifter som har rettigheter knyttet til samme type idé. Dere kan søke i Patentstyrets søketjeneste etter varemerker, design eller patenter. Her finner dere ut om andre har søkt eller fått innvilget rettigheter i Norge til noe som ligner på deres idé.