Ungdomsbedrift

Idéutvikling og kreativitet

Å utvikle ideer er gøy! Nå skal dere få prøve ut deres kreative ferdigheter. En viktig forutsetning for å få et spennende år er at dere har en vare eller en tjeneste som dere synes det er morsomt å jobbe med. Og ikke minst er det ekstra motiverende å jobbe med en idé som er deres egen.

Hva skal ungdomsbedriften tilby kundene? En forretningsidé trenger ikke å være en revolusjonerende oppfinnelse, men den må være tilstrekkelig bra for at noen skal ønske å kjøpe varen eller tjenesten deres.

Bruk god tid på den kreative fasen og få ideen til å feste seg. Læreren deres bør hjelpe dere gjennom den kreative prosessen.

Dere kan selvsagt prøve dere på egen hånd og benytte Walt Disneys kreativitetsprosess (tilgjengelig i høyremenyen). Hensikten er å komme opp med så mange ideer som mulig. 

Når dere etterhvert har en eller to ideer dere kan tenke dere å gå videre med, så bør dere vurdere ideen(e) ut fra fire enkle kriterier:

  1. 1. Løser ideen et problem eller dekker den et behov?
  2. 2. Har kundene lyst til å kjøpe ideen (varen/tjenesten)?
  3. 3. Kan ideen bli til en bedrift?
  4. 4. Kan ideen gjennomføres?

 

Før dere går videre med å realisere ideen deres, bør dere sjekke om det er andre bedrifter som har rettigheter knyttet til samme type idé. Dere kan søke i Patentstyrets søketjeneste etter varemerker, design eller patenter. Her finner dere ut om andre har søkt eller fått innvilget rettigheter i Norge til noe som ligner på deres idé.