Ungdomsbedrift

Spilleregler i arbeidslivet

I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren, andre av myndighetene. Alle arbeidstakere kan selv være med på å bestemme hvordan de vil ha det på jobben.

I høyremenyen finner dere et hefte som gir en kort beskrivelse av noen av spillereglene i arbeidslivet. Når dere jobber med Ungdomsbedrift vil dere få erfaring med hva det vil si å være en arbeidsgiver og en arbeidstaker, og hvordan et bedriftsdemokrati fungerer i praksis. Heftet vil hjelpe dere med å sette ord på det dere faktisk gjør i en ungdomsbedrift.