Ungdomsbedrift

Stiftelse og registrering av en ungdomsbedrift

Dere skal registrere ungdomsbedriften i Ungt Entreprenørskap sin database. Der får ungdomsbedriften sin egen "bedriftens side". Underveis i registreringen ledes dere videre til Altinn der én elev (daglig leder) fullfører registreringen. Når registreringen er fullført og vellykket får ungdomsbedriften sitt eget organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.

Ungdomsbedriften må registreres før 31. desember. Det er kun unntaksvis at en ungdomsbedrift kan registreres etter 31. desember. 

I filmen over og PPT-en i venstremenyen finner dere trinn-for-trinn beskrivelse som forklarer hvordan dere skal stifte og registrere en ungdomsbedrift.

Forberedelser 

Alle elever som skal delta i ungdomsbedriften må registrere seg med navn og epost hos Ungt Entreprenørskap. 

               Registrer alle elevene her

 

Før dere stifter og registrerer ungdomsbedriften må dere ha følgende detaljer klare:

 • Navn på ungdomsbedriften (navnet må inneholde «UB» eller «ungdomsbedrift»).
 • Navn på elever og hvilke stillinger dere skal ha. Les mer om roller HER
 • Navn og adresse på skolen deres.
 • Navn på ansvarlig lærer.
 • Utdanningsprogram og trinn.
 • En kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Bestemt dere for hva et eventuelt overskudd i ungdomsbedriften skal brukes til. Overskuddet kan brukes til lønn til elevene, en studietur for elevene eller gis bort til et veldedig formål. Lærere eller skolen har ikke mulighet til å kreve å få en andel av overskuddet eller lønn fra ungdomsbedriften.
 • Bestemt dere for hvem av elevene som skal ha signaturrett. Det skal være to elever. Signaturrett betyr hvem som skal ha fullmakt til å skrive under på viktige avtaler og dokumenter i banken.
 • Bestemt dere for hvem av elevene som skal logge seg inn i Altinn underveis i registreringen. Det skal være én elev og eleven må ha MinID. Vi anbefaler at dette er daglig leder.
 • Navn på mentor (dette kan dere registrere senere).
 • Nettside (dette kan dere registrere senere). 

Stiftelsesmøte

På stiftelsesmøtet blir ungdomsbedriften formelt etablert. Det er elevene som stifter ungdomsbedriften, og som er stifterne. 

Ungdomsbedriften bør innkalle til stiftelsesmøte helst én uke i forveien. Skriftlig innkalling skal sendes/leveres til stifterne/elevene, lærer og eventuelt mentor. Mal for innkalling til stiftelsesmøtet er tilgjengelig i høyremenyen.

Det er kun stifterne/elevene som har stemmerett på stiftelsesmøtet. Mentor og lærer har ikke stemmerett, men kan uttale seg.

Registrering av ungdomsbedriften

Det skal være én elev som registrerer ungdomsbedriften. Vi anbefaler at dette er daglig leder. Registreringen må utføres på PC eller Mac.

1. Registrer ungdomsbedriften i Ungt Entreprenørskap sin database perikum.no:

               Registrer ungdomsbedriften her

 

Logg inn og velg «ny bedrift». Fyll inn i feltene.

Når dere har fylt inn feltene, genereres automatisk to dokumenter: Stiftelsesdokument og Vedtekter. Lagre disse på lokal maskin. Deretter klikker dere på «Send melding til Brønnøysundregistrene» nederst (da sendes dere videre til Altinn).  

2. Fullfør registreringen i Altinn: Dere kommer automatisk til en side der dere kan registrere ungdomsbedriften i Altinn.

Det er kun én elev som skal logge seg inn i Altinn. Denne eleven må ha MinID/BankID. Vi anbefaler at det er daglig leder som logger seg inn i Altinn. Den eleven som fyller ut Registermeldingen blir kontaktperson for ungdomsbedriften.

 I Altinn:

 • Kontaktpersonen fyller inn all informasjon han/hun blir bedt om, kontroller Registermeldingen og laster opp Stiftelsesdokument og Vedtekter.
 • Les gjennom sammendraget og sjekk at alt stemmer.
 • Klikk på "Send til signering i Altinn".
 • Kontaktpersonen sjekker innboksen sin i Altinn og signerer Registermeldingen elektronisk. 
 • Registermeldingen blir nå sendt automatisk videre til Brønnøysundregistrene.

Saksbehandling i Brønnøysundregistrene og "Registerutskrift"

Det er ekstra lang saksbehandlingstid høsten 2021, så dere må regne med at det kan ta seks uker før Brønnøysundregistrene har behandlet ungdomsbedriftens Registermelding. Når Registermeldingen er ferdig behandlet, får eleven/kontaktpersonen varsling på sms eller e-post fra Altinn om at han/hun har en melding i innboksen i Altinn. 

Kontaktpersonen logger seg inn i Altinn og sjekker meldingen:

 • Dersom Brønnøysundregistrene har godkjent registreringen, så signerer kontaktpersonen Registermeldingen elektronisk. Og så vil kontaktpersonen motta Registerutskrift med ungdomsbedriftens organisasjonsnummer i sin innboks i Altinn. Dere er i mål!
 • Dersom Brønnøysundregistrene har oppdaget feil/mangler ved registreringen, så får kontaktpersonen beskjed om feilen. Kontaktpersonen må da sørge for å rette opp/levere det Brønnøysundregistrene ber om, og så sende inn Registermeldingen i Altinn på nytt.

Lurer dere på om Registermeldingen deres er ferdig behandlet? I høyremenyen ligger et dokument som heter "Er ungdomsbedriften registrert?". I dette dokumentet finner dere tips på hva dere kan gjøre for å finne ut av dette.

Endring av bedriftsnavn, kontaktperson eller signaturrett etter at bedriften er registrert

Dersom ungdomsbedriften har behov for å endre bedriftsnavnet, hvilken elev som skal være kontaktperson eller hvilke elever som skal ha signaturrett etter at ungdomsbedriften er godkjent og har fått organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, så må dette meldes inn til Brønnøysundregistrene. I høyremenyen finner dere et dokument som beskriver hvordan endringer meldes inn.