Ungdomsbedrift

Minimumsoppgaver

Alle ungdomsbedrifter må gjøre følgende seks oppgaver i løpet av skoleåret:

1. Registrere bedriften

Dere skal registrere ungdomsbedriften i Ungt Entreprenørskap sin database og der får dere en egen "bedriftens side". Underveis i registreringen ledes dere videre til Altinn der dere fullfører registreringen. Ungdomsbedriften må registreres før 31. desember. Det er kun unntaksvis at en ungdomsbedrift kan registreres etter 31. desember.

2. Registrere mentor

Dere må registrere navn på mentoren deres. Dette kan gjøres når som helst i løpet av skoleåret. Dere registrerer mentor på "bedriftens side" i Ungt Entreprenørskap sin database.

3. Utforme forretningsplan/-modell

Dere skal kunne beskrive forretningsideen, målgruppen og si noe om hvordan ungdomsbedriften skal tjene penger på ideen. Lærer bestemmer i hvilken «form», dvs. om dere skal utforme en skriftlig forretningsplan, en muntlig presentasjon, et kort videoopptak, eller at dere fyller ut en forretningsmodell.

4. Presentere for eksterne

Dere skal presentere bedriften eller produktet deres for eksterne. Dette kan være foresatte, ansatte på skolen, kunder eller lokalt arbeids- og næringsliv. Presentasjon kan være i form av et salgstilfelle (dere selger produktet) eller en presentasjon for publikum. 

5. Føre regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. En ungdomsbedrift må ha knyttet til seg en voksenperson som opptrer som «revisor».

6. Skrive årsrapport & levere revisjonsberetning

Under avviklingen av ungdomsbedriften, skal dere lage årsrapport. Årsrapporten skal inneholde årsmelding (tekst) og årsregnskap. "Revisor" skal fylle ut revisjonsberetningen og dermed bekrefte at han/hun har funnet regnskapet i orden. Dere skal laste opp årsrapporten og revisjonsberetningen på "bedriftens side" på ue.no.