Ungdomsbedrift

Overordnet rammeverk

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap som brukes i undervisningen. Alle ungdomsbedrifter skal ha en lærer på skolen som er ansvarlig.

Rammer:

  • En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og avsluttes ved slutten av skoleåret. 
  • Deltakere i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring.
  • Det må være minst to elever i en ungdomsbedrift.
  • Elevene skal følge vedtektene* ("regler") for ungdomsbedriften.
  • Elevene skal holde seg innenfor det økonomiske rammeverket som er satt for ungdomsbedrifter. Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid. 
  • Elevene skal gjennomføre de seks minimumsoppgavene i løpet av skoleåret. Det er opp til lærer (og dere selv) å bestemme hvilke andre oppgaver dere skal gjøre.

*Vedtektene blir generert når dere registrerer ungdomsbedriften.