Til hovedinnhold

Veien videre

Hvordan kan dere bruke erfaringene deres med ungdomsbedrift videre i livet?


Dette skoleåret har dere lært mye om hvordan drive en bedrift.

Gjennom å drive deres egen bedrift, har dere fått praktisk erfaring med å samarbeide i et team, å ta nye initiativer, ta kontakt med folk dere ikke kjenner, bygge nettverk, ta risiko, løse oppgaver og problemer, og ta ansvar - for å nevne noe. Dette er verdifull kompetanse som dere får bruk for videre i livet.

Det er det viktig å synliggjøre dette for potensielle arbeidsgvere og nye studiesteder når dere lager CV og bygger deres egne profiler på LinkedIn.

Få tips om CV

Få tips om LinkedIn