Til hovedinnhold

Etikk

Etiske retningslinjer for ungdomsbedrifter

Når dere driver ungdomsbedrift, så er det en del av skolearbeidet deres. Det vil si at når dere jobber med ungdomsbedrift, om det er på skolen, på mesterskap, på kurs, eller digitalt, så må dere følge skolens regler.

Samtidig etablerer dere ungdomsbedriften som en lovlig juridisk enhet som kan drive med kjøp og salg. Det er dermed også noen spilleregler og normer (forretningsskikker) for næringslivet som dere passe på.

Her har vi oppsummert noen etiske retningslinjer som dere må forholde dere til når dere driver ungdomsbedrift.


"Vi har nulltoleranse mot rusbruk, svart arbeid og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering."
Ungt Entreprenørskap

God atferd og forretningsskikk

God atferd og forretningsskikk er grunnlaget for å drive en vellykket bedrift. Det handler om mer enn bare å følge lover og regler; det handler om å etablere tillit, bygge relasjoner og opprettholde et positivt omdømme.

UE elev stjerne tips bla 2023 06 15 082145 sltj

Do`s

  • Hei på hverandre internt, dere gjør dette sammen.
  • Hei på hverandre eksternt vis god «sportsmanship» mot ungdomsbedrifteregen skole og fra andre skoler.
  • Hvis respekt overfor kollegaer, kunder, samarbeidsparter og andre dere kommer i møte med gjennom ungdomsbedriften deres.
  • Bruk tid på nettverksbygging på kurs og mesterskap som dere deltar på og la dere inspirere og lære av andre.
  • Hvis ungdomsbedriften deres selger en vare eller tjeneste har kjøperen noen forbrukerrettigheter ved eventuelle mangler eller forsinkelse av levering. Les mer på forbrukerrådet.


UE utropstegn lilla

Dont’s

  • Mobbing, hets og trakassering har ingen plass i ungdomsbedriftsarbeidet å gjøre. Enten det er fysisk eller digitalt så er dette mot skolens regler – også utenfor skoletid! For ikke å snakke om at det er skikkelig dårlig business. Sjekk hvilke regler for orden og oppførsel som gjelder din skole.

  • Ikke utfør svart arbeid.

  • Ikke fusk med regnskapet.


Forretningsidéer, bærekraft og sosialt ansvar

I Norge har vi en åpenhetslov - den handler om at virksomheter som tilbyr varer og tjenester må jobbe med å unngå og håndtere negativ påvirkning, eller konsekvenser, på mennesker og samfunn.

UE elev stjerne tips bla 2023 06 15 082145 sltj

Do’s

Når dere utvikler forretningsideene deres - tenk over hvilken påvirkning deres vare eller tjeneste vil ha: Vil den ha positiv påvirkning på mennesker, natur og samfunn, eller negativ?


Hvis den har negativ påvirkning, oppfordrer vi dere til å vurdere å gå for en annen idé.
Hva med å utvikle ideer som har positiv innvirkning på mennesker, natur og samfunn, enten gjennom sosialt entreprenørskap eller bærekraftig business.

UE utropstegn snakkeboble lilla

Dont’s

Unngå forretningsideer som oppfordrer til rusbruk, svart arbeid og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Unngå forretningsideer som handler om import av varer for videresalg, dette er lite bærekraftig og oppfordrer til overforbruk og en bruk- og kastmentalitet


Teknologi og transparens


De siste årene har teknologien vært på fremmarsj og vi har en mengde nye verktøy til vår disposisjon. Disse må dere gjerne bruke, men husk å gjøre det på en ansvarlig måte.

UE elev stjerne tips bla 2023 06 15 082145 sltj

Do’s

Hvis ungdomsbedriften benytter seg av kunstig intelligens eller andre avanserte teknologier, bør dere være åpne og transparente om at disse teknologiene benyttes og hvordan de brukes.

Sørg for å oppgi korrekt kildeinformasjon når dere bruker andres ideer eller materialer.

UE utropstegn lilla

Dont’s

Ikke fremstill KI-genererte tekster eller innhold som egenprodusert.

Respekter andres intellektuelle eiendom og opphavsrettigheter. Ikke kopier eller plagier andres arbeid.