Til hovedinnhold

Bærekraftig forretningsidé

Tips til hva må dere tenke på for å utvikle en bærekraftig forretningsidé.


For at dere skal kunne etablere en bærekraftig ungdomsbedrift, er det viktig å bruke mye tid på idemyldring for å komme frem til en innovativ og bærekraftig forretningsidé.

Enkelt sagt, så kan vi si at vi skiller mellom to typer innovasjoner; prosessinnovasjon og vare/tjeneste-innovasjon. Begge områder krever systematisk og strukturert arbeid. Og begge deler kan kombineres med fokus på bærekraft.

Bli inspirert ved å se på andres løsninger

Det er lett å la seg inspirere ved å se på bærekraftige løsninger som andre har utviklet.

Se eksempler på ulike innovative løsninger som barn og unge har funnet på for å oppnå FNs bærekraftsmål i denne filmen. Kanskje dere også ønsker å ta utgangspunkt i ett av FNs bærekraftsmål når dere skal komme opp med en forretningsidé. Filmen er oversatt til norsk av Unicef Norge.

Eller kanskje nettsiden Grønne tips (Framtiden) kan gi dere inspirasjon når dere skal komme opp
med en forretningsidé.


Tips for å utvikle en innovativ og bærekraftig idé

1. Finn et problem/utfordring dere vil løse (behovsanalyse)

Start med å kartlegge hvilke problemer som finnes i samfunnet og drill dere ned til konkrete utfordringer dere ønsker å løse. Et nyttig startpunkt kan være FNs bærekraftsmål. Er det noen av målene / undermålene dere ønsker å fokusere dere inn på?

Gjør egen research og ta gjerne kontakt med selskaper og lokale organisasjoner som kan hjelpe dere med innsikt. Kanskje dere ønsker å kartlegge problemet gjennom fokusintervjuer av en gruppe mennesker som opplever problemet på nært hold.


2. Kartlegg hvilke trender som gjelder (trendanalyse)

Neste oppgave er å kartlegge hvilke trender som er aktuelle i samfunnet. Sentrale spørsmål dere bør reflektere over er:

  • Hva gjør folk mer av i dag enn for ti år siden?
  • Hva er det sannsynlig at vi kommer til å gjøre mer av i framtiden?
  • Hvilke ting gjør vi som ikke er forent med en bærekraftig utvikling, og som vi derfor trenger å finne mer bærekraftige alternativer til?

3. Gjør en markedsvurdering og konkurrentanalyse

Deretter bør dere gjøre en vurdering av markedet og vurdere hvilke konkurrenter dere potensielt utfordrer. Det kan være behov for produktet deres, men kanskje viser det seg at det allerede er mange konkurrenter og ingen lønnsom posisjon i markedet for dere. Still dere disse spørsmålene:

  • Kan dere tilby markedet noe nytt?
  • Hvilke konkurrenter tilbyr lignende type produkter og hva er deres konkurransefortrinn?

Er det sånn at produktet dere har kommet opp med finnes fra før, men at dere sitter på en idé som gjør det mer bærekraftig enn de tilsvarende produktene som finnes på markedet i dag, så har dere en stor konkurransefordel! For eksempel kan dere finne en måte å forlenge levetiden til produktet på, slik at det kan brukes lenger.

4. Kan dere gjennomføre ideen?

Når dere har en idé til hva dere vil gjøre, så anbefaler vi at dere vurderer ideen ut fra tre forhold:

  1. Har målgruppen behov for ideen? (vil kundene ha det?)
  2. Kan ungdomsbedriften gjennomføre ideen? (har dere nok tid og ressursene som kreves?)
  3. Kan ungdomsbedriften tjene penger på ideen? (er det lønnsomt?)

Det lønner seg å sjekke om det er behov og interesse for varen/tjenesten føre dere går i gang med utvikling eller produksjon. Det er jo verken økonomisk eller særlig bærekraftig å produsere noe som ingen har bruk for, eller som er identisk med noe som allerede finnes på markedet.

Tenk kreativt og langsiktig!