Til hovedinnhold

UB-året

Her får du vite mer om hva du og medelevene dine skal gjennom.


I løpet av skoleåret kommer dere til å gjøre mye nytt som dere aldri har gjort før.

Her er seks oppgaver dere skal gjøre:

Det er flere andre oppgaver også, men dette er altså minimumsoppgavene dere må gjøre gjennom skoleåret. Hvilke andre oppgaver dere gjør vil avhenge av forretningsideen deres, hvilke fag dere har og hvilke rammer læreren deres setter.

1 bla

1. Registrere ungdomsbedriften

Dere skal registrere ungdomsbedriften hos Ungt Entreprenørskap og i Brønnøysundregistrene på høsten. Ungdomsbedriften får da sitt eget organisasjonsnummer. Frist for registrering er 31. desember.

Før dere registrerer, må dere bla. ha forretningsideen på plass og bestemt dere for hvilke stillinger hver av dere skal ha.

2 bla

2. Finne og registrere mentor

Dere skal finne en mentor fra arbeids- og næringslivet som kan gi dere støtte og råd. Når dere har mentor på plass, så skal dere registrere hen på samme sted som dere registrerer bedriften. Dette kan gjøres når som helst i løpet av skoleåret.

3 bla

3. Utforme forretningsplan/-modell

Dere skal beskrive ungdomsbedriftens forretningsidé. Det kan gjøres skriftlig i en forretningsplan eller forretningsmodell. Det er også mulig å beskrive ideen muntlig gjennom en presentasjon eller i et videoopptak. Spør læreren om hva hen stiller krav om.

4 bla

4. Presentere for eksterne

I løpet av skoleåret, skal dere få presentere bedriften eller produktet deres for eksterne. Presentasjonen kan være i form av et salgstilfelle (dere selger produktet) eller en presentasjon for publikum.

5 bla

5. Føre regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap fortløpende gjennom hele året. På slutten av skoleåret lager dere et årsregnskap. Ungdomsbedriften må ha knyttet til seg en person som opptrer som "revisor" og som godkjenner årsregnskapet.

6 bla

6. Skrive årsrapport og levere revisjonsberetning

På slutten av skoleåret, lager dere en årsrapport. "Revisor" fyller ut revisjonsberetningen. Årsrapporten og revisjonsberetningen lastes opp på "min bedrift - avvikle". Når dette er gjort, får hver deltaker en attest som bekrefter at du har drevet din egen bedrift. Melding om avvikling sendes til slutt til Brønnøysundregisteret

Høres det ut som mye arbeid?

Det kan virke som det er mye arbeid, men når dere er i gang vil mye av dette komme som en naturlig del av det å drive egen bedrift. Dere får hjelp hele veien, skritt for skritt.