Til hovedinnhold

Mentor og nettverk

Gjennom mentor og nettverk får dere tilgang til andres ideer, kunnskap og erfaringer.


Mentor

Alle ungdomsbedrifter skal ha en mentor fra arbeids- og næringslivet. Mentor skal være en støtte gjennom året, en dere kan diskutere med, en som kan stille spørsmål og gi råd

UE elev stjerne tips gronn

Tenk gjennom hva eller hvilke områder dere trenger hjelp med. Dere kan velge mentor:

  • Innenfor egen bransje eller fagfelt.
  • Fra et område dere kan lite om selv.
  • Som selv har etablert egen bedrift.

Når dere har funnet en mentor, så skriv gjerne en avtale med mentor. Vi anbefaler også at dere bruker "Mentorressursen" hvor dere kan fylle inn div. informasjon digitalt sammen med mentor.

Når mentor er på plass, så må dere registrere mentor på bedriftssiden deres.
Dersom mentoren deres ønsker informasjon om hva det vil si å være mentor, så kan dere dele Mentor for en ungdomsbedrift med hen.

Nettverk

Nettverk kan være både bedriftsbaserte og personbaserte. Dere må antageligvis jobbe litt for å skape dere et nettverk som passer for ungdomsbedriften deres. Tenk at dere trenger variasjon og mangfold i nettverket.

Start med å avdekke hvem dere kjenner. Dersom dere ser på nettverket til alle elevene i ungdomsbedriften samlet, vil dette sannsynligvis utgjøre mange personer. Eksempel på personer i nettverket deres er: lærere, naboer, familie, bedrifter som foreldrene deres jobber i, folk dere jobber sammen med (type lørdagsjobb), folk i idrettslag/korps, osv.

Hvem kan dere samarbeide med i eksisterende nettverk? Kan dere bruke noen av dine eksisterende forbindelser til å skape nye forbindelser?

Hvorfor skal noen ønske å samarbeide med ungdomsbedriften? Tenk ut noen gode argumenter som dere kan bruke når dere tar kontakt med potensielle personer/bedrifter dere ønsker inn i nettverket deres.

Bruk ressursene Mitt nettverk, Bygg nettverk, og UB-ens nettverk når dere jobber med å kartlegge nettverket deres og å utvide det.

UE elev stjerne tips gronn

Nettverksbygging:

  • Sett mål og planlegg hvem dere skal ta kontakt med.
  • Vær åpen, lyttende og interessert
  • Vær ærlig og pålitelig, bygg tillitsforhold.
  • Husk at dere må gi for å få noe tilbake.
  • Følg opp og si takk etter et møte.
  • Spør om hjelp når dere trenger det.

I denne videoen deler gründer Magnus Øgård Meisal i FOMO WORKS AS sine tips om nettverksbygging.