Til hovedinnhold

Økonomi

Det lønner seg å ha god kontroll på økonomien.


Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap.

Regnskap

Det er økonomiansvarlig sin oppgave å føre regnskap fortløpende gjennom skoleåret. Økonomiansvarlig skal også passe på at ungdomsbedriften holder seg innenfor reglene.

Budsjett

Det er lurt å sette opp et budsjett i starten av skoleåret. I budsjettet planlegger dere hva slags inntekter og kostnader dere tror ungdomsbedriften kommer til å ha.

UE okomin gronn liten

Startkapital

De fleste bedrifter trenger startkapital for å komme i gang. I oppstartsfasen kan dere ha noen utgifter (f.eks. innkjøp av utstyr). Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på.

Les mer om salg av andeler her

UE skole gronn liten

Bankkonto

Det kan være lurt å opprette en bankkonto. Ungdomsbedriften må være ferdig registrert og ha fått organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene før dere oppsøker banken.

Finn ut mer om bankkontoFinansmarkedet

Er deres ungdomsbedrift særlig interessert å lære mer om hvordan finansmarkedene fungerer, og forstå sammenhengene mellom bedrifter, finansmarked og samfunn?

Finn ut mer om finans