Til hovedinnhold

Salg av andeler

Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på.


En god måte å få inn startkapital på, er å selge andeler

Alle elevene i ungdomsbedriften bør eie en eller to andeler hver i bedriften. Andeler kan også selges til personer utenfor ungdomsbedriften.

Utropstegn

Ved salg av andeler, så HUSK på:

- dere kan selge andeler for maks kr. 10 000
- en andel koster kr. 100
- én person kan eie maks to andeler
- dere må føre oversikt over hvem dere har solgt andeler til
- det er ikke tillatt å drive handel med andelene

Når dere selger andeler, må dere være nøye med å føre oversikt opp hvem dere har solgt andeler til og hvor mange andeler hver enkelt person har kjøpt.. Når dere selger andeler må dere gi andelseier et bevis på at han/hun har kjøpt en andel. Skriv ut andelsbrev og fyll ut sammen med andelseier. Andelseier beholder andelsbrevet, mens ungdomsbedriften beholder informasjonskortet nederst.

For en andelseier er pengene han/hun investerer i ungdomsbedriften å anse som "risikokapital", det betyr at andelseier ikke får tilbake pengene sine dersom ungdomsbedriften ikke går med overskudd.

Dere skal betale tilbake andelskapitalen til alle som eier andeler dersom ungdomsbedriften går med overskudd på slutten av skoleåret. Dette er tilbakebetaling av innskutt kapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt. Dersom dere velger å gi andelseier renter på innskutt andelskapital, så vær oppmerksom på at beløpet som utbetales til andelseier utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig.