Til hovedinnhold

HR og ledelse

Menneskene i bedriften er den viktigste ressursen dere har.


UE hjerte gronn

HR

HR står for Human Resources og handler om hvordan menneskene i bedriften skal trives og yte sitt beste.

Les mer om HR

Sjekk denne filmen der dere får tips om hva som skal til for at ansatte skal yte sitt beste.

Filmen er laget av Handelshøyskolen BI

Ledelse

For at en bedrift skal fungere og være god å jobbe i, må den ledes. Daglig leder er ungdomsbedriftens øverste leder. I tillegg kan f.eks. økonomiansvarlig og personalansvarlig inngå i ledelsen. Gode ledere skaper trivsel, mestring og motivasjon, som igjen fører til positive resultater. Les mer om ledelse


Organisering av oppgaver

Dere bestemmer selv hvordan dere vil organisere det daglige arbeidet. Det er lurt at arbeidsoppgavene passer til hver enkelt ansatt slik at alle føler at de mestrer sine oppgaver. Dersom det er en av elevene som ikke har mulighet til å gjøre sine oppgaver, så er det viktig at dere tar en prat og omfordeler oppgavene. Daglig leder bør ha et ekstra ansvar for dette.

Her finner dere tips og råd om den daglige driften
Les mer om hvordan dere gjennomfører styremøter og styrearbeid.


Uenigheter og konflikter i ungdomsbedriften

Underveis i skoleåret, kan det hende at dere er uenige om valg og beslutninger som skal tas, og konflikter kan da oppstå. Les mer om hvordan dere kan løse eventuelle konflikter.


Spilleregler i arbeidslivet

Når dere jobber med ungdomsbedriften, vil dere få erfaring med hva et bedriftsdemokrati er i praksis. Les mer om spillereglene i arbeidslivet.


Ta godt vare på menneskene i bedriften!