Til hovedinnhold

Daglig drift

Daglig drift handler om hvordan dere organiserer det daglige arbeidet i ungdomsbedriften.


Morgenmøte for alle ansatte hver dag? Eller et felles møte én gang per uke? Dere må finne en løsning som fungerer for dere. Lag gjerne en møteplan.

Møteledelse og referat

Møtet ledes av daglig leder (eller en annen som daglig leder har utpekt). Daglig leder velger en av de ansatte til å skrive referat, bruk gjerne mal for handlingslogg eller mal for planleggingskalender.

Saksliste

La gjerne hver ansatt fortelle om status, resultater og planer innenfor sitt ansvarsområde. Ved å presentere ulike arbeidsoppgaver for hverandre, får dere tilbakemelding, tips og gode råd av hverandre. Dere kan diskutere sakene og ta beslutninger i fellesskap.

Ungdomsbedriften kan gjerne la flertallet bestemme når beslutninger tas, evt. at daglig leder får siste ord og bestemmer. I møtet må dere også bli enige om hvem som har ansvar for å følge opp de beslutninger som blir tatt.