Til hovedinnhold

Forretningsmodell

I en forretningsmodell eller forretningsplan beskriver dere blant annet forretningsideen, målgruppen og hvordan dere kan tjene penger på ideen.


Dere skal lage en forretningsmodell eller en forretningsplan. Det er også mulig å presentere bedriften/ideen muntlig i et videoopptak. Spør læreren om hva hen stiller krav om.

Forretningsmodell

Forretningsmodellen er et arbeidsverktøy for ungdomsbedriften. Den gir oversikt over hvordan dere skal gjennomføre etableringen i praksis og tjene penger. Forretningsmodellen kan også brukes når dere skal forklare idéen for leverandører, samarbeidspartnere, sponsorer og jury.

Bruk gjerne denne malen når dere jobber med forretningsmodellen.

Sjekk denne filmen, som er laget av studenter på NMBU.

Forretningsmodellen består av flere deler. Studentene på NMBU har laget flere korte videoer som forklarer hver enkelt del, sjekk denne nettsiden

Forretningsplan

En forretningsplan gir en mer detaljert beskrivelse av hvordan dere skal gjennomføre ideen deres. En forretningsplan er et styringsverktøy for ungdomsbedriften der dere har blitt enige om hva dere skal gjøre. Forretningsplanen kan fungere som et salgsdokument ovenfor potensielle leverandører, sponsorer, samarbeidspartnere og jury.

Bruk gjerne denne malen når dere skriver forretningsplanen.

Under "Maler og eksempler" finner dere også eksempler på ulike forretningsplaner som er skrevet av tidligere ungdomsbedrifter. Vi presiserer at eksemplene er til inspirasjon og at plagiat/kopiering av tidligere ungdomsbedrifters arbeid selvsagt ikke er tillatt.

Muntlig presentasjon

Dersom dere velger en muntlig presentasjon f.eks. i form at et videointervju, så kan det være greit å ha med informasjon om:

UE mikrofon gronn liten
  • Navn på ungdomsbedriften og hvem dere er
  • Hvilken skole dere går på
  • Hvilket mål/hvilke mål dere har satt for ungdomsbedriften
  • Hva som er forretningsideen deres
  • Hvem målgruppen deres er
  • Hvordan dere skal tjene penger på forretningsideen