Til hovedinnhold

Produktet

Dere må selv vurdere om varen eller tjenesten ("produktet") deres er klart for lansering. Kanskje dere må teste produktet først?


Gjennom idéutviklingsfasen har dere funnet fram til en forretningsidé som dere ønsker å gjøre til et ekte produkt.

Et produkt kan være både en vare og en tjeneste.


Lag en prototype eller pilot

Det kan være lønnsomt å lage en prototype eller en pilot som dere tester blant mulige kunder, før dere lanserer produktet i markedet. For å forenkle litt, så kan vi si at prototype er noe fysisk som dere viser fram og at en pilot er utprøving av en tjeneste.

En prototype kan være veldig enkel, for eksempel en skisse eller en enkel fysisk modell. Når dere utarbeider noe visuelt, er det lettere å vise fram ideen og få tilbakemelding fra kundene. En pilot kan gjennomføres ved at dere tester tjenesten deres på noen utvalgte kunder.

La kundene utforske prototypen/piloten og uttale seg om hvordan han/hun opplever den. Positive tilbakemeldinger bekrefter at dere er på rett spor. Negative tilbakemeldinger betyr kanskje at dere må forandre på noe. Hensikten med å teste er å få tilbakemeldinger fra kunder slik at dere kan gjøre nødvendige forbedringer og justeringer før dere lanserer produktet i markedet.

Prøv gjerne Design Thinking metoden. Design thinking handler om å plassere kundene og deres behov i sentrum. Ideen utvikles fortløpende gjennom brukertesting, justering og forbedring.

I denne engelske filmen får dere en kort innføring i metoden. Filmen er laget av Sprouts schools.

UE elev stjerne tips gronn