Til hovedinnhold

Produktet

Dere må selv vurdere om produktet er klart for lansering. Kanskje produktet trenger å testes først?


Gjennom idéutviklingsfasen har dere funnet fram til en forretningsidé som dere ønsker å gjøre til et ekte produkt. Det at dere har et "bilde" av hvordan produktet deres skal være, betyr ikke at det er 100 % klart for lansering i markedet.

Produktet

Et produkt kan være både en vare og en tjeneste.


Prototype

Produktutvikling er en prosess der dere utvikler varen eller tjenesten gjennom å lage en prototype som dere tester. Den første prototypen kan være veldig enkel (en tegning, tegneserie/storyboard eller en enkel fysisk modell). Når dere utarbeider noe visuelt, er det lettere å vise fram ideen og få tilbakemelding fra kundene.

Test prototypen på flere potensielle kunder. La kunden utforske prototypen og uttale seg om hvordan han/hun opplever den. Positive tilbakemeldinger bekrefter at dere er på rett spor. Negative tilbakemeldinger gir dere en pekepinn om at det er noe dere må forandre. Hensikten med å teste er å få tilbakemeldinger fra kunder slik at dere kan gjøre nødvendige forbedringer og justeringer før dere lanserer produktet i markedet.

Prøv gjerne Design Thinking metoden. Design thinking handler om å plassere kundene og deres behov i sentrum. Ideen utvikles fortløpende gjennom brukertesting, justering og forbedring.

I denne engelske filmen får dere en kort innføring i metoden. Filmen er laget av Sprouts schools.

UE elev stjerne tips gronn