Til hovedinnhold

Idéutvikling

Hvilken utfordring ønsker dere å løse?


Nå skal dere få vist hvor kreative dere er! Målet er at dere skal sitte igjen med en idé eller løsning som dere kan jobbe videre med. Først avdekker dere et problem eller et behov. Deretter kommer dere opp med mange ulike ideer til løsninger på valgt problemstilling, og velger en av ideene som dere har tro på og ønsker å utforske mer.


Finn ideen!

Læreren deres skal hjelpe dere gjennom den kreative prosessen der dere skal ende opp med en idé. Det er mange ulike måter å gjennomføre en kreativ prosess på. Brainstorming er én måte å komme opp med mange ideer. Her er ett eksempel på hvordan dere kan gå fram:

Jakt pa ideer
  1. Kom opp med mange ulike problemer som dere ønsker å løse. Ta utgangspunkt i ekte kundeproblemer, problemer i eget lokalsamfunn, problemer i yrket/bransjen deres eller ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål,
  2. Velg hvilket problem dere vil løse.
  3. Forstå hva problemet egentlig handler om og hvilke behov som er knyttet til dette.
  4. Kom opp med så mange ideer som mulig på hvordan problemet kan løses.
  5. Velg hvilken idé dere vil ta videre.
  6. Sjekk med potensielle kunder om de vil ha ideen.

Er det behov for ideen?

Når dere har kommet opp med en idé, må dere finne ut om det er behov og interesse for ideen. Det er verken økonomisk eller bærekraftig å lage noe som ingen har bruk for.

Finn ut om potensielle kunder har behov for ideen deres. Løser ideen et virkelig problem?

Filmen er laget av Innovasjon Norge


UE malflagg bla

Fra idé til forretningsidé!

Når dere har fått bekreftet fra potensielle kunder at det er et behov for ideen, så skal dere utvikle ideen til en forretningsidé.

Beskriv forretningsideen ved å svare på disse spørsmålene:

1. Hva skal dere selge? (beskriv produktet)
2. Hvem skal dere selge til? (kunden)
3. Hvilket problem løser produktet?


Kan noen stjele ideen?

Dersom ideen deres er unik og det er fare for at andre kan stjele den, så bør dere beskytte ideen.

Lurer dere på om andre bedrifter kanskje har klekket ut den samme ideen som dere? Les mer her for å finne ut av dette, slik at dere ikke blir beskylt for å stjele andres ideer.


Tidligere forretningsideer

Lurer dere på hva tidligere ungdomsbedrifter har drevet med? Se under "Maler og eksempler" der vi har sortert tidligere ungdomsbedrifter og deres forretningsideer etter utdanningsprogram.

Du kan også ta en titt her: Finn inspirasjon fra tidligere ungdomsbedrifter.