Til hovedinnhold

Sosialt entreprenørskap

Har dere et sterkt sosialt engasjement og ønsker å jobbe med noe som gir mening?


En ungdomsbedrift som jobber med sosialt entreprenørskap tar bevisst tak i et bestemt sosialt problem og løser dette på en ny måte. Sosiale entreprenører har ofte tjenester som retter seg mot marginaliserte målgrupper eller mennesker i utenforskap.

En sosial entreprenør har en dobbel bunnlinje. Det betyr at bedriften både skal skape sosial endring og tjene penger.

I denne filmen får dere innblikk i hva sosialt entreprenørskap er.

Filmen er laget av Ferd

Hvem betaler?

Utfordringen for sosiale entreprenører er ofte at menneskene de forsøker å hjelpe ikke har mulighet til å betale for løsningen. Da er dere nødt til å finne andre som er interessert i å løse problemet, som kan betale for varene eller tjenestene deres.

Kan dere bruke av andelskapitalen, eller søke økonomisk støtte fra stiftelser, fond, offentlige støtteordninger eller investorer? Er det offentlige (kommunen, fylkeskommunen) villig til å betale for løsningen?

Hvordan måle sosiale resultater?

Måling av sosiale resultater kan være vanskelig. Det kan være krevende å skille ut påvirkningen fra egen bedrift og andre utenforliggende faktorer. Men likevel er det viktig at dere har tenkt gjennom hvordan dere kan måle sosiale resultater.

Hvilken effekt ønsker dere å oppnå? Hva slags sosialt problem løser dere? Hvem er målgruppen? Hvordan skal deres løsning få til en endring hos målgruppen?

Hvordan måle? Kanskje dere kan utføre en spørreundersøkelse blant målgruppen der dere spør hvor tilfreds de er med løsningen deres.

Måling er nødvendig for å vite om det dere gjør, gir de sosiale resultatene og effektene som dere ønsker. Det kan være viktig i dialogen både med kunder og samarbeidspartnere. I tillegg kan det være et viktig styringsverktøy for å sikre at dere klarer å styre virksomheten etter både økonomiske og sosiale mål.

Økonomiske resultater rapporterer dere gjennom regnskapet.


Fra ungdomsbedrift til virkelig bedrift

Bedriften Generasjon M startet opp som ungdomsbedrift i 2011, og er i dag en virkelig bedrift. Generasjon M tilbyr blant annet besøkstjenester til eldre på sykehjem og i omsorgsboliger. Ungdommer mellom 14 og 20 år jobber som M-venner. Gjennom tjenesten skapes verdifulle generasjonsmøter mellom ungdom og eldre.

Bedriften Mashimoni startet først opp som elevbedrift i 2015 (ungdomsskole), deretter tok elevene ideen videre i ungdomsbedriften Mashimoni UB i 2016. I dag er dette en virkelig bedrift i form av en ideell organisasjon. Mashimoni driver barnehjemmet Mashimoni Children Center i Kenya.