Til hovedinnhold

Beskyttelse av ideen

Har dere en unik idé som dere helst ikke vil at andre skal stjele? Her får dere noen tips av oss om hva dere kan gjøre for å beskytte ideen best mulig.


Hvordan beskytte ideen best mulig?

Vær bevisst på hva dere deler av informasjon om ideen på nettet og i sosiale medier. Ikke del hemmeligheter. Ring gjerne til Patentstyret for å få veiledning.

Her er tre forslag:

  • Når dere presenterer ideen på nettsider og i sosiale medier, så skriv at dere krever samtykke før ideen/materiellet deres skal brukes videre av andre.
  • Når dere viser fram ideen for andre (f.eks. jury), så be den andre parten om å signere på en fortrolighetsavtale. Innovasjon Norge har informasjon om dette og eksempel på en avtale.
  • Besøk nettstedene IPRhjelp.no og velgekte.no og finn informasjon der.

Formell beskyttelse

Det å søke om formell beskyttelse av ideen er tidkrevende. Mange ungdomsbedrifter har ikke tid til å gjøre dette i løpet av ett skoleår. Men dersom dere har planer om å ta ideen deres videre i et AS eller i en annen selskapsform etter at UB-året er avsluttet, så kan det være lurt å søke om beskyttelse.

Vi anbefaler å ta kontakt med Patentstyret for veiledning.

Det finnes ulike måter å beskytte en idé på:

  • Patentbeskyttelse: beskytter en teknisk løsning/en spesiell fremgangsmåte.
  • Varemerkeregistrering: beskytter et navn eller et kjennetegn for produktet.
  • Designregistrering: beskytter en unik utforming eller et unikt design.

Slik beskyttelse vil gi bedriften en dokumentert enerett som gjør at dere kan hindre andre i å produsere, importere eller selge det dere har beskyttet.