Til hovedinnhold

HR

HR handler om å styrke menneskene i bedriften, bygge en god kultur, og forme ungdomsbedriftens fremtid.


HR er selve ryggraden i ungdomsbedriften. Godt HR-arbeid legger til rette for at menneskene får utviklet seg på best mulig måte, og dette legger grunnlag for at ungdomsbedriften kan oppleve vekst og suksess.

7 tips for deg som er daglig leder/personalansvarlig i ungdomsbedriften

1. Rekruttering: Å finne de riktige menneskene til de riktige stillingene er en viktig del av HR arbeidet. Tenk gjennom: hvilken kompetanse trenger din ungdomsbedrift? Når dere fordeler ansvar og oppgaver, hva er hver enkelt av dere gode på (styrker) og hvilken stilling passer for hver enkelt?

2. Opplæring: Opplæring er ikke bare for nyansatte. Å starte en ungdomsbedrift er en lang læringsprosess, så det er viktig å tenke gjennom hvordan dere kan hjelpe hverandre med å utvikle dere og lære nye ting.

3. Bedriftskultur og engasjement: For å kunne yte sitt beste må ansatte få være med på å diskutere viktige beslutninger og valg for bedriften, og ha en ekte mulighet for medbestemmelse.

Alle i bedriften bidrar til å bygge en god bedriftskultur. Dette inkluderer å sørge for trivsel og å håndtere utfordringer som kan påvirke arbeidsmiljøet, og å arrangere sosiale happenings som alle i ungdomsbedriften kan være med på.

4. Konflikthåndtering og samarbeid: Konflikter kan oppstå hvor som helst, i små eller store team. Dere spiller en nøkkelrolle i å løse uenigheter og fremme samarbeid for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Les mer om dette HER.

5. Personaladministrasjon: En viktig oppgave er å sørge for at alle elevene i ungdomsbedriften har en arbeidskontrakt. Dere må også tenke gjennom hvordan dere kan forebygge og følge opp sykefravær. Det kan være lurt å ha en back-up-løsning ved fravær. Personaladministrasjon handler også om utbetaling av eventuelt lønn til elevene i ungdomsbedriften

6. Mangfold og inkludering: Å skape et team som inkluderer mennesker med forskjellige bakgrunner, erfaringer og perspektiver er med på forbedre kreativitet og problemløsning. Tenk muligheter, ikke begrensinger!

7. Endringsledelse:
Alle organisasjoner gjennomgår endringer. En ungdomsbedrift er i konstant og rask endring, og akkurat den erfaringen kommer til å være veldig verdifull i arbeidslivet senere. Spør dere selv: hvordan kan jeg støtte mine kollegaer og hvilke systemer kan vi lage for oss selv for å takle endringer?


Les mer: Manpower blogg om HR