Til hovedinnhold

Konflikter

Hvordan håndtere uenigheter og konflikter?


Konflikter og uenigheter kan oppstå når man jobber tett sammen over lengre tid, og det er sannsynlig at dere vil oppleve dette i løpet av perioden med ungdomsbedriften.


For å forebygge, kan det være lurt å:

  • etablere felles regler for kommunikasjon og samarbeid i gruppen allerede i oppstarten
  • ha klare roller og ansvar for hver enkelt elev i bedriften
  • ha en felles forståelse for hva som skal oppnås
  • ha jevnlige møter eller samtaler hvor dere diskuterer eventuelle problemer og uenigheter
UE elev stjerne tips gronn

Når det først har oppstått en konflikt, så må dere snakke om problemet og prøve å finne en løsning sammen:

  • la alle få si sin mening
  • lytt til hverandre
  • forsøk å forstå de andres synspunkt
  • aksepter at dere har ulike meninger
  • vær interessert i å finne en løsning (alle må gi og ta litt)
  • se på konflikten som en mulighet til å lære å vokse som gruppe

Les mer: Manpower sine tips for å løse samarbeidsfloka