Til hovedinnhold

Spilleregler i arbeidslivet

I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder


Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren, andre av myndighetene. Alle arbeidstakere kan selv være med på å bestemme hvordan de vil ha det på jobben.

Når dere jobber med Ungdomsbedrift vil dere få erfaring med hva det vil si å være en arbeidsgiver og en arbeidstaker, og hvordan et bedriftsdemokrati fungerer i praksis. I heftet Spilleregler i arbeidslivet finner dere nyttig informasjon. Skulle dere oppleve konflikter i ungdomsbedriften, så er det også et avsnitt om hvordan dere kan håndtere dette i heftet. I tillegg har vi en mal for konfliktløsning som kan benyttes ved behov.