Til hovedinnhold

Bærekraft er lønnsomt

Det å tenke bærekraftig gagner ikke bare jordkloden, men også økonomien til bedriften deres.


Verden endrer raskt. Det betyr at en del varer og tjenester som folk bruker i dag, ikke nødvendig blir noe som er relevant i fremtiden. Satser dere for eksempel på olje og gass, som er svært forurensende og lite bærekraftig, vil dere etter hvert bli rammet av skatter og avgifter, og til slutt er det ingen som etterspør produktet deres. Satser dere derimot på et rent, bærekraftig produkt, vil det finnes i framtiden og være lønnsomt på sikt. Det handler om å se hvilken retning verden går i og posisjonere seg deretter.

Det å jobbe ut fra en bærekraftig forretningsmodell og ta hensyn til, og ansvar for, en rekke forhold, er ikke nødvendigvis det mest lønnsomme på kort sikt. Det kan ofte bety at kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn.

En bærekraftig forretningsmodell gir fordeler

Bærekraftige forretningsmodeller kan føre til økt profitt. Her er noen av de viktigste grunnene:

 • Lettere tilgang og billigere kapital
  Bedrifter tiltrekker seg investorer dersom de har en bærekraftig forretningspraksis fordi det anses som mindre risikabelt. Eksempelvis kan det være lavere omdømmerisiko for et selskap som har gode rutiner for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i leverandørkjeden sin.
 • Høy tillit i markedet
  Ettersom bærekraftige selskaper viser at de er ansvarlige, har de høy tillit i markedet. Denne tilliten forsterker omdømmet og fremmer økonomisk vekst.
 • Innovasjonsfremmende
  Bedrifter som vil operere på en bærekraftig måte må hele tiden følge med på utviklingen for å være sikre på at de får med seg de nyeste og mest bærekraftige løsningene. Dermed er de også bedre rustet til å fange opp endringer i markedet på et tidlig stadium og holde seg aktuelle.
 • Lojale kunder
  Stadig flere kunder foretrekker bedrifter de anser som ansvarlige, og er ofte mer lojale mot disse selskapene. Hvis folk kan velge mellom et bærekraftig produkt og et ikke-bærekraftig produkt til samme pris, velger de ofte det bærekraftige alternativet. Eksempelvis er det en økende trend at konsumenter ønsker å vite hvor og hvordan produktet er produsert.
 • Flinkere ansatte
  Godt kvalifiserte ansatte trekker mot bedrifter de anser som bærekraftige. Bærekraftige bedrifter har dermed større sjanse for å kapre de smarteste hodene, noe som igjen kan føre til inntjening.

Bedrifter kan gjøre en forskjell

Bedrifter har mye makt. Heldigvis kan de bruke den makten til å gjøre verden mer bærekraftig.

Det er ingen hemmelighet at penger evner å få ting til å skje. Med penger følger utvikling. Store bedrifter med mye kapital har derfor mulighet til å være med å påvirke verden i riktig retning. Selv om det er de største bedriftene som har mest makt, har også de små bedriftene stor betydning.