Til hovedinnhold

Bærekraft for dummies

Lurer dere på hva bærekraftig utviklig egentlig er?


For å kunne bidra til en bærekraftig utvikling, er det viktig å forstå hva uttrykket innebærer.

Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for planeten og alle som bor her.

Den planen er at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere.

Fortsetter vi slik vi gjør nå, vil vi ødelegge fremtiden for både planeten og menneskene som bor her. Derfor trenger vi en plan for å styre utviklingen i en retning som er god for alle.

Filmen gir en enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftmål. Filmen er produsert av Animaskin, og er en del av undervisningsopplegget "Bærekraft" som er laget av FN-sambandet og UNICEF Norge med støtte fra Norad.

Er bærekraftig det samme som miljøvennlig?

Nei, ikke helt.

Å være miljøvennlig betyr at man handler på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Det meste som faller inn under betegnelsen miljøvennlig, vil også være bærekraftig – men begrepet bærekraftig rommer mer.

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

F Ns baerekraftsmal tre dimensjoner

Kilde: Stockholm Resilience Centre (SRC)

Figuren over viser hvordan dimensjonene interagerer sammen, men også hvilke mål som er viktigst for å ivareta de ulike dimensjonene. Biosfæren (klima og miljø) og tilknyttede målsetninger er visualisert som størst fordi det er fundamentet for å kunne nå de andre målene. Et godt samfunn (sosiale forhold) er viktig for å kunne ivareta universelle rettigheter og behov, for så å kunne videreutvikle samfunnets økonomi. Gjennomgående viser også figuren at bærekraftsmål 17 om samarbeid trengs for alle dimensjonene.


Klima og miljø

Klima og miljø dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet. Vi mennesker er helt avhengige av naturen, og måten vi bruker naturens ressurser på i dag har store konsekvenser for både kloden og oss mennesker.

Klimagassene – som CO2 og metan bidrar til global oppvarming og klimaendringer som ødelegger økosystemer og fører til at flere arter utryddes. Klimaendringer gjør oss også sårbare for naturkatastrofer, truer levebrødet vårt og kan skape flere konflikter i kampen om naturressursene.

Menneskelig aktivitet og industri påvirker konsentrasjonen av disse gassene i atmosfæren. For å ta vare på naturen må vi satse mer på fornybare ressurser. Det vil si ressurser som naturen automatisk danner på nytt og som ikke blir brukt opp.

For å stanse klimaendringene må verden derfor blant annet:

Sosiale forhold

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Vi mennesker er en del av naturen og viktige ressurser for verden, akkurat som vann, skog og sol. Men for at alle skal kunne bruke ressursene sine, må vi oppfylle menneskerettighetene.

Det dreier seg blant annet om:

  • At alle skal ha en lønn de kan leve av.
  • At alle skal ha tilgang til utdanning, mat og medisiner.
  • At alle skal ha trygge forhold på jobb.
  • At det er likestilling, slik at alle har like rettigheter og muligheter.
  • At ingen skal bli offer for barnearbeid, tvangsarbeid, moderne slaveri eller menneskehandel.
  • At alle skal ha rett til å si det de mener og bestemme over sine egne liv.

En som får oppfylt sine menneskerettigheter har mye større mulighet til å være en ressurs for andre mennesker og planeten. Et barn som får utvikle seg og gå på skole, har for eksempel mye større sjanse til å få jobb og forsørge seg selv og barna sine som voksen. Det er bra for hver enkelt, for familien, for nabolaget, for landet og for verden. Derfor er det å investere i utdanning blant det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom og sørge for en bærekraftig utvikling.

Økonomi

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for alle.

En bærekraftig økonomi er rettferdig og varig, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå og i fremtiden. I dag er det derimot et økende gap mellom fattige og rike, og fattigdom og ulikhet fører til uro og splittelse i befolkningen og truer en bærekraftig utvikling.

Derfor må vi utnytte ressursene smartere, og lage systemer for å fordele dem mer rettferdig.