Til hovedinnhold

Bærekraftig markedsføring

Slik tenker dere bærekraftig rundt markedsføring.


Markedsføring handler om å skaffe seg kunder og ta godt vare på dem. Ingen produkter er så gode at de selger seg selv, og for å få kundene til å velge akkurat ditt produkt i jungelen av alternativer, lønner det seg å være en bærekraftig bedrift – og bruke dette som en strategi i markedsføringen.

Grunnen til det, er rett og slett at forbrukere er opptatt av bærekraft. Mange er opptatt av hvor og hvordan produktet er produsert, og vil heller legge penger i et selskap som tenker på bærekraft enn et som ikke gjør det.

For å vise at dere er en bærekrafitg ungdomsbedrift, bør dere i markedsføringen:

1. Forklare problemet og løsningen

En stor del av markedsføringsjobben er å forklare for forbrukerne hvorfor de bør være opptatt av bærekraft. Da gjelder det å ikke bare fortelle at produktet ditt er bærekraftig, men også forklare på hvilken måte produktet løser et samfunnsproblem.

Forklar og vis gjerne fordelen av deres produkt sammenliknet med andre tilsvarende produkter i markedet. For eksempel kan man forklare hvordan produktet deres bidrar til 20 prosent mindre klimagassutslipp enn andre lignende produkter.

2. Bevise at det er hold i det dere sier

For å understreke at produktet deres er bærekraftig og at det ikke bare er noe dere påstår, gjelder det å bruke det dere kan av bevis. Derfor er det viktig å ha god dokumentasjon på hele prosessen bakover, for å vise at fremstillingen av produktet har vært bærekraftig i alle ledd.

Hvis det finnes en merkeordning dere kan sette på produktet deres, gjør det både at produktet blir enda mer attraktivt, og at kundene kan være trygge på at det de kjøper er bra. I Norden er Svanemerket det offisielle miljømerket.

Det å få sertifisering til å merke produktet sitt, krever riktig nok både en del tid og en avgift. Man må kunne vise til at hele livssyklusen er mindre skadelig enn tilsvarende produkter, fylle ut skjemaer og sende inn søknad. Det kan på sikt føre til økt salg og dermed være verdt prosessen og utgiften.

3. Gjøre bærekraftige valg i praksis

I tillegg til å bruke bærekraft som et salgsfremmende element i markedsføringen, er det også greit å se til at selve markedsføringen i seg selv er bærekraftig. Tenk på følgende:

  • Kan dere markedsføre produktet digitalt fremfor å henge opp fysiske plakater?
  • Hvis dere skal benytte dere av plakater, kan dere da produsere dem på resirkulert papir, og selv ta ansvar for å fjerne dem etter at annonseringsperioden er over?