Til hovedinnhold

Bærekraftig produksjon

Slik tenker dere bærekraftig rundt produksjonen.


En bærekraftig produksjon innebærer å minimere ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når man lager en vare eller tjeneste (dvs. et produkt). På sikt kan det føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringene, og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

For å tenke bærekraftig i produksjonen av produktet, bør dere stille dere tre relevante spørsmål:

1. Hvor skal produktet deres produseres?

Her er det mest bærekraftig å tenke så kortreist som mulig, slik at dere unngår lange transportetapper og enklere kan ha kontroll over produksjonsforholdene.

2. Hva skal produktet produseres av?

Det lønner seg å velge materialer som er biologisk nedbrytbare i den grad det er mulig, eller gå for materialer som er gjenvinningsbare. Her er det viktig å huske at det ikke bare er selve produktet som bør lages av bærekraftige materialer, men også en eventuell emballasje. Sett av tid til å gjøre grundig research for å finne de beste materialene for produktet deres. Husk også at lette materialer er mer bærekraftige enn tunge materialer, som det krever mer ressurser å frakte.

3. Hvordan skal produktet produseres?

Det er ikke bare sluttproduktet som bør være bærekraftig, men også prosessen. Tenk på følgende spørsmål:

  • Kan dere bytte ut giftige eller ikke-nedbrytbare stoffer som brukes i produksjonsprosessen med mer miljøvennlige råvarer?
  • Hvordan kan dere utnytte så mye som mulig av råvaren?
  • Og hvordan skal dere kontrollere at de som utfører produksjonen jobber under anstendige arbeidsforhold?

Samarbeid med andre aktører

Når man skaper en vare eller en tjeneste samarbeider man ofte med ulike aktører i flere steg, og i de fleste tilfeller gjør man det i produksjonen. Tenk over hvilke deler av produksjonen dere ønsker å ha kontroll over i egen bedrift og hvilke deler dere trenger å samarbeide med andre.

Eksempelvis kan man kjøpe en råvare fra en leverandør, og samarbeide med en fabrikk til å fremstille produktet. Det er derfor viktig å undersøke om aktørene dere samarbeider med også opererer på en bærekraftig måte.

Dersom produksjonen foregår i utlandet, er det spesielt viktig å gjøre grundige undersøkelser. Man kan ikke ta for gitt at det stilles samme krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, sikkerhet og miljø som i Norge. Det å sette seg inn i regelverket og virkeligheten i et annet land kan være krevende. Her kan dere dra nytte av sertifiseringsordninger som sikrer at både produktet og prosessen er bærekraftig, samt rådføre dere med organisasjoner som Initiativ for etisk handel i forkant. Men om det lar seg gjøre, så er det bedre å samarbeide med lokale aktører.

Dere kan lese mer om noen av sertifiseringsordningene her: https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/