Til hovedinnhold

Bærekraftig transport

Slik tenker dere bærekraftig rundt transport.


Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i Norge, og står for omtrent 1/3 av klimagassutslippene våre, og veitrafikk står for halvparten av dem.

Selv om transport ikke har sitt eget mål i FNs bærekraftsmål, spiller det en betydelig rolle i flere av de 17 målene. Både målet om mer bærekraftige byer og infrastruktur, og målene som omhandler matsikkerhet, helse og energi er tett forbundet med å kunne frakte mennesker og varer rundt på en sikker og miljøvennlig måte.

Det finnes tre hovedstrategier for å fremme bærekraftig transport som dere bør ta stilling til:

1. Gjøre transporten mer effektiv

  • Dersom dere har få varer, kan dere frakte varene med en bil med lavt drivstoffbruk?
  • Dersom dere har mange varer, kan dere frakte store volum sjeldnere, fremfor lite og ofte?

2. Forandre transporten

  • Kan dere velge mer miljøvennlige transportalternativer?
  • Kan for eksempel varene fraktes med tog, el-bil eller sykkel istedenfor med fly eller fossilbil?

3. Transportere mindre

  • Kan dere vurdere om transportering er nødvendig?
  • Kan varene produseres i nærområdet?