Til hovedinnhold

Gjenvinning

Slik tenker dere bærekraftig rundt gjenvinning.


Gjenvinning betyr å nyttiggjøre avfall og andre restprodukter. Når vi gjenvinner kaster vi mindre, og reduserer den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering.

I motsetning til dagens bruk- og kast-samfunn er det vesentlig at vi beholder verdien i materialer og energi så lenge som mulig for å oppnå en bærekraftig utvikling. Morgendagens produkter skal i større grad være designet for gjenbruk og gjenvinning.

Hva kan dere gjøre for å bidra til at det dere produserer blir gjenbrukt og gjenvunnet?

  • Lag produkter som varer lenger.
  • Benytt dere av materialer fra fornybare ressurser, materialer som varer, og materialer som ikke er skadelige for miljø, mennesker eller dyr.
  • Bruk færrest mulig materialer i ett og samme produkt. Da gjør dere det enklere for kunden å resirkulere produktet riktig. For jo flere materialer et produkt består av, desto mer komplisert er det for forbrukeren å gjenvinne det.
  • Opplys kundene om hvordan produktet skal kildesorteres på forpakningen.
  • Ha fokus på reparasjon fremfor å produsere nytt. Eksempelvis kan dere tilby kundene deres en reparasjons- eller panteordning.

Hva er kildesortering og gjenvinning?

Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de ulike avfallstypene hver for seg. Det gjør at vi kan samle sammen de ulike avfallstypene og sende dem tilbake til fabrikken, hvor de blir brukt som råvarer i produksjon av nye varer. På den måten holder vi ressursene i et kretsløp, og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser. Dette kalles materialgjenvinning. Når disse råstoffene ikke kan gjenvinnes til nye materialer lenger, sendes de til forbrenningsanlegg der avfallet blir brent og varmen utnyttes til å skape varmt vann og strøm. Dette kalles energigjenvinning.

"Visste du at 333 bokser med makrell i tomat kan bli til en helt ny sykkel?"